ตั้งบริษัท อุบลรวมใจพัฒนาเมือง ทุนเริ่มต้น 20 ล้านบาท

ตั้งบริษัท อุบลรวมใจพัฒนาเมือง ทุนเริ่มต้น 20 ล้านบาท

 

 

  

 

 

 


 

 

ตั้งบริษัท อุบลรวมใจพัฒนาเมือง ทุนเริ่มต้น 20 ล้านบาท

 


เมื่อวันที่ 10 เมษยน 2561 เวลา 09.39 น. ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มขับเคลื่อนเศรษฐกิจ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งประกอบด้วย 9 องค์กรภาคเอกชน ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมอุบลราชธานี, หอการค้าอุบลราชธานี, ชมรมธนาคารอุบลราชธานี, บจก.ประชารัฐรักสามัคคีอุบลราชธานี, สมาคมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอุบลราชธานี, กลุ่มบิสคลับ, สภาทนายความจังหวัดอุบลฯ, สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดอุบลราชธานี และกลุ่ม YEC พร้อมด้วยสมาชิก ของกลุ่ม 9 องค์กร ได้เดินทางที่สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อจดทะเบียน “บริษัท อุบลรวมใจพัฒนาเมือง จำกัด” ให้ถูกต้องตามกฎหมาย


การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในครั้งนี้ เพื่อดำเนิการการขับเคลื่อนโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ให้เกิดขึ้นอย่างจริงจัง ในรูปแบบการทำงานของภาคเอกชน พร้อมกับเปิดโอกาสให้ภาครัฐสามารถสนับสนุนได้ตามโอกาส โดยเฉพาะโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และสามารถระดมทรัพยากรได้เร็วกว่าภาคราชการ โดยแนวทางโครงการต่างๆ ที่จะจัดทำขึ้น ต้องสอดคล้องกับการพัฒนาเมืองอุบลฯ เป็นหลัก และไม่ขัดต่อธุรกิจเดิมที่มีอยู่แล้ว


สมาชิกกลุ่มขันเคลื่อนฯ ภายใช้การนำของ นายสิทธิชัย โควสุรัตน์ ประธานกลุ่มองค์กร ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารองค์กร เดินทางไปจดทะเบียน ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น จำนวน 20 ล้านบาท โดยการระดมทุนจากสมาชิก เครือข่าย และผู้ที่สนใจร่วมลงทุน โดยโครงการแรก จะลงทุนในเรื่องระบบขนส่งมวลชนภายในตัวเมือง จ.อุบลราชธานี เพื่อแก้ไขปัญหารถติดในตัวเมืองในอนาคต รวมถึงโครงการต่างๆ ที่ทาง “บริษัท อุบลรวมใจพัฒนาเมือง จำกัด” ได้แถลงไปก่อนหน้านั้น


จากนั้น คณะกรรมการและสมาชิก ได้เดินทางไปสักการะศาลหลักเมือง เพื่อเป็นสิริมงคล ในการจัดตั้ง“บริษัท อุบลรวมใจพัฒนาเมือง จำกัด” ในครั้งนี้ด้วย