สมเด็จพระวันรัต เมตตารับการถวายทองคำและปัจจัย โครงการหุ้มทองคำพุ่มข้าวบิณฑ์ยอดเจดีย์ วัดวชิรธรรมาราม

สมเด็จพระวันรัต เมตตารับการถวายทองคำและปัจจัย โครงการหุ้มทองคำพุ่มข้าวบิณฑ์ยอดเจดีย์ วัดวชิรธรรมาราม

 

 

  

 

 

 

 

 

สมเด็จพระวันรัต เมตตารับการถวายทองคำและปัจจัย โครงการหุ้มทองคำพุ่มข้าวบิณฑ์ยอดเจดีย์ วัดวชิรธรรมาราม

 


สมเด็จพระวันรัต (กลาง) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์ เมตตารับการถวายทองคำและปัจจัย โครงการหุ้มทองคำพุ่มข้าวบิณฑ์ยอดเจดีย์ วัดวชิรธรรมาราม ตำบลบ้านใหม่ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี ดร. ดนัย จันทร์เจ้าฉาย (ที่ ๓ จากซ้าย) ประธานมูลนิธิธรรมดีและประธานดำเนินโครงการ คุณสมาน คุณากรไพบูลย์สิริ (ที่ ๔ จากซ้าย) ประธานอำนวยการกิตติมศักดิ์ คุณเรวัติ ประสงค์ (ที่ ๔ จากขวา ) รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คุณวัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์(ที่ ๕ จากขวา) นายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านใหม่ นายสุภณ สยามบุญนัญ (ที่ ๓ จากขวา)นายอำเภอมหาราช


คุณสาลี่ อินทสังข์ (ที่ ๒ จากขวา) ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีรับการถวายทองคำ “โครงการหุ้มทองคำพุ่มข้าวบิณฑ์ยอดเจดีย์ วัดวชิรธรรมาราม ตำบลบ้านใหม่ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้เจดีย์มีสภาพสมบูรณ์และมีความสง่างาม คงไว้ซึ่งมรดกทางสถาปัตยกรรมสืบต่อไป ณ วัดวชิรธรรมาราม ตำบลบ้านใหม่ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อเร็วๆนี้

 

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิธรรมดี คุณณัฐอร โสภณ ๐๒-๖๑๐-๒๓๕๓ /๐๙๘-๙๔๕-๔๒๖๕ หรือดูรายละเอียดได้ทาง www.facebook.com/DoDFoundation และ Official Line @ dfoundation