CHANGE Today

ธนาคารกรุงเทพ จับมือ BAM เปิดโอกาสทองซื้อทรัพย์มือสอง

 ธนาคารกรุงเทพ จับมือ BAM เปิดโอกาสทองซื้อทรัพย์มือสอง ราคาโดนใจ  พร้อมปล่อยกู้ดอกเบี้ยเบา ปีแรก 1.95% ผ่อนต่ำ แค่ล้านละ 3,000 บาท/เดือน  ย้ำภาพ ‘เพื่อนคู่คิด’ คัดดีลเด็ด-สิทธิประโยชน์สุดคุ้มเพื่อลูกค้า BAM

 
 

ตัวเลขเศรษฐกิจในระยะนี้ส่วนใหญ่และข้อตกลงเพดานหนี้สหรัฐช่วยลดความกังวลต่อภาวะถดถอย แต่ความไม่แน่นอนและความเสี่ยงยังมีอยู่มาก

  ตัวเลขเศรษฐกิจในระยะนี้ส่วนใหญ่และข้อตกลงเพดานหนี้สหรัฐช่วยลดความกังวลต่อภาวะถดถอย แต่ความไม่แน่นอนและความเสี่ยงยังมีอยู่มาก
 
 

กรุงศรีเผยมุมมองต่อการปรับดอกเบี้ยนโยบายการเงินของ กนง. ยังมีความกังวลเรื่องเงินเฟ้อสูง

  กรุงศรีเผยมุมมองต่อการปรับดอกเบี้ยนโยบายการเงินของ กนงยังมีความกังวลเรื่องเงินเฟ้อสูง
 
 

กรุงศรีคาดเงินบาทสัปดาห์นี้ซื้อขายในกรอบ 34.50-35.20 ลุ้นตัวเลขจ้างงานสหรัฐฯ

  กรุงศรีคาดเงินบาทสัปดาห์นี้ซื้อขายในกรอบ 34.50-35.20 ลุ้นตัวเลขจ้างงานสหรัฐฯ
 
 

ศรีสุวรรณขึ้นเบิกความศาลฎีกากรณี ป.ป.ช.ฟ้องช่อ พรรณิการ์

  ศรีสุวรรณขึ้นเบิกความศาลฎีกากรณี ป.ป.ช.ฟ้องช่อ พรรณิการ์ โพสต์ภาพ-ข้อความมิบังควรส่อผิดจริยธรรมร้ายแรง