CHANGE Today

สมาคมประกันวินาศภัยไทย จัดประชุม Crop Insurance Implementation Sharing Conference

 สมาคมประกันวินาศภัยไทย จัดประชุม Crop Insurance Implementation Sharing Conference ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของประเทศกัมพูชา

 

โรงกลั่นน้ำมันบางจาก ศรีราชา เริ่มผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงกำมะถันต่ำ

 โรงกลั่นน้ำมันบางจาก ศรีราชา เริ่มผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงกำมะถันต่ำ ตามมาตรฐานยูโร 5 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม

 

“เนต้า ออโต้” เริ่มผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจากโรงงานไทยได้สำเร็จ

 “เนต้า ออโต้” เริ่มผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจากโรงงานไทยได้สำเร็จ

 

อ่านเพิ่มเติม...

โนเกีย เบิกโรงการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์-AI ที่จะมาพลิกโฉมการตั้งค่าระบบเครือข่ายโดยใช้เสียงพูดของมนุษย์

โนเกีย เบิกโรงการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์-AI ที่จะมาพลิกโฉมการตั้งค่าระบบเครือข่ายโดยใช้เสียงพูดของมนุษย์ 

อ่านเพิ่มเติม...

รายงานเต็ดตรา แพ้ค อินเด็กซ์ 2023 เผยผู้บริโภคเล็งเห็นความเชื่อมโยง ระหว่างสุขภาพส่วนบุคคลและสวัสดิภาพของโลกมากขึ้น 54% ของผู้บริโภคคำนึงถึงอนาคตของโลกเมื่อตัดสินใจเลือกอาหาร

รายงานเต็ดตรา แพ้ค อินเด็กซ์ 2023 เผยผู้บริโภคเล็งเห็นความเชื่อมโยง       ระหว่างสุขภาพส่วนบุคคลและสวัสดิภาพของโลกมากขึ้น     54% ของผู้บริโภคคำนึงถึงอนาคตของโลกเมื่อตัดสินใจเลือกอาหาร     และผู้บริโภคกว่า 70% เชื่อว่าผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพไม่ควรส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 

อ่านเพิ่มเติม...