ไทยประกันชีวิตพร้อมรับเจ้าภาพ “กีฬาสานสัมพันธ์ประกันชีวิต” ครั้งที่ 3

ไทยประกันชีวิตพร้อมรับเจ้าภาพ “กีฬาสานสัมพันธ์ประกันชีวิต” ครั้งที่ 3

 

 

 

 

 

ไทยประกันชีวิตพร้อมรับเจ้าภาพ “กีฬาสานสัมพันธ์ประกันชีวิต” ครั้งที่ 3 ชูแนวคิด “The Power of Unity! WE ARE ONE : ปลุกพลังคนประกัน รวมเราเป็นหนึ่ง” เสริมศักยภาพธุรกิจประกันชีวิต

 

 

 

นายไมเคิล เฮียง ลี Chief Financial Officer บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวในฐานะประธานคณะทำงานกีฬาสานสัมพันธ์ประกันชีวิตว่า นับเป็นโอกาสอันดีที่บริษัทฯ ได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ประกันชีวิต ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด “The Power of Unity! WE ARE ONE : ปลุกพลังคนประกันชีวิต รวมเราเป็นหนึ่ง” เพื่อส่งเสริมสุขภาพ เชื่อมความสามัคคี และสร้างความสัมพันธ์อันดีของบุคลากรในภาคธุรกิจ อันเป็นพลังขับเคลื่อนและผลักดันให้ธุรกิจประกันชีวิตเติบโตอย่างมีศักยภาพ


งานกีฬาสานสัมพันธ์ประกันชีวิต ครั้งที่ 3 กำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ณ สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์ อาคารเฉลิมราชสุดา (CU Sport Complex) และอาคารกีฬาในร่ม1 ภายใต้ความร่วมมือของคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สมาคมประกันชีวิตไทย และบริษัทภาคีสมาชิก โดยกำหนดรูปแบบงานในธีม LIFE+TOGETHER= POWER ซึ่ง LIFE สื่อถึง ชีวิต หรือความมั่นคง เมื่อรวมกับ TOGETHER คือความสามัคคี หรือความร่วมมือร่วมใจ อันนำไปสู่ POWER คือพลัง หรือความแข็งแกร่ง หมายถึงการปลุกพลังคนประกันชีวิต ให้หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว


สำหรับการแข่งขันแบ่งเป็น 5 ประเภทกีฬา คือ ฟุตบอล 7 คน(ชาย), เทเบิลเทนนิส, แบดมินตัน, แชร์บอล(หญิง) และกีฬาสันทนาการ ประกอบด้วย 4 ชนิดกีฬา ได้แก่ วิ่งเปรี้ยว, วิ่งกระสอบ ชักกะเย่อ และเรือบก นอกจากนี้ ยังมีการประกวดขบวนพาเหรด และการประกวดกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ ภายใต้แนวคิด The Color of Unity! WE ARE ONE หรือ สีสันแห่งความสามัคคี รวมเราเป็นหนึ่ง ซึ่งถือเป็นไฮไลท์ของงานที่จะช่วยเพิ่มอรรถรสในการชมและเชียร์กีฬาให้คึกคัก สนุกสนานยิ่งขึ้น


“บริษัทฯ มีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพจัดงาน โดยได้จัดตั้งคณะทำงานด้านต่างๆ เพื่อดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาให้บรรลุตามเป้าหมาย นั่นคือส่งเสริมสุขภาพ พลานามัย ทั้งร่างกายและจิตใจ และหัวใจสำคัญคือการเสริมสร้างมิตรภาพและกระชับความสัมพันธ์ของบุคลากรในภาคธุรกิจ จึงขอเชิญชวนชาวประกันชีวิตเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้โดยพร้อมเพรียง” นายไมเคิล กล่าว


ไทยประกันชีวิต มุ่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างกัน ทั้งแก่พนักงาน ตัวแทน ลูกค้า และบริษัทประกันชีวิตภาคี รวมถึงองค์กรและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง บนพื้นฐานความใส่ใจ และการดูแลซึ่งกันละกัน เพื่อนำไปสู่การประสานความร่วมมือในอนาคต อันจะช่วยส่งเสริมศักยภาพความแข็งแกร่งและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ธุรกิจประกันชีวิตโดยรวมต่อไป