พาราไดซ์ พาร์ค ยินดี สหคลินิก เวลเนสแคร์ เปิดสาขาใหม่ สาขาศรีนครินทร์

พาราไดซ์ พาร์ค ยินดี สหคลินิก เวลเนสแคร์ เปิดสาขาใหม่ สาขาศรีนครินทร์

 

 

นางสาวจรูญรัตน์ สาลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จำกัด (ที่ จากซ้าย) ร่วมยินดีแก่ นพ.บุญชัย อิศราพิสิษฐ์ ผู้บริหารสหคลินิก เวลเนสแคร์ สาขาศรีนครินทร์ จำกัด (ที่ จากซ้าย) เนื่องในโอกาส สหคลินิก เวลเนสแคร์ เปิดสาขาใหม่ สาขาศรีนครินทร์ พร้อมให้บริการแนะนำและปรึกษาปัญหาสุขภาพในกลุ่มโรค NCDs ณ บริเวณ ชั้น ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค เมื่อเร็ว ๆ นี้