ฮอนด้า สานต่อโครงการ Honda Dream School ปีที่ 19 รวมพลังจิตอาสาปลูกฝังจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยให้เยาวชนไทย พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนสังคมไทยเติบโตอย่างยั่งยืน

ฮอนด้า สานต่อโครงการ Honda Dream School ปีที่ 19 รวมพลังจิตอาสาปลูกฝังจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยให้เยาวชนไทย พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนสังคมไทยเติบโตอย่างยั่งยืน

 

บรรยายภาพบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย นายฮิเดโอะ คาวาซากะ (ซ้าย) ประธานกรรมการบริหารและซีอีโอ นำทีมอาสาพนักงานฮอนด้าในประเทศไทย ร่วมสนับสนุนงานพัฒนาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ในโครงการ “ฮอนด้าชวนน้องรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัย ปีที่ 19”
 ประจำปี 2567 พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การเรียนให้แก่โรงเรียนวัดแสนสุข กรุงเทพฯ โดยมี นายพงษ์พันธ์ เรืองฤทธิ์ฉายแสง (ขวา) ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดแสนสุข เป็นผู้แทนรับมอบ โดยโรงเรียนวัดแสนสุขเป็นหนึ่งในสามโรงเรียนในโครงการ “ฮอนด้าชวนน้องรักษ์สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ปีที่ 19” ประจำปี 2567 ที่ฮอนด้าร่วมสนับสนุนงานพัฒนาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย นอกจากนั้น ยังมีโรงเรียนบ้านโป่งกะพ้อ จ.ปราจีนบุรี และโรงเรียนวัดบ้านช้าง จ.พระนครศรีอยุธยา รวมมูลค่าการสนับสนุนทั้งหมด 3 ล้านบาท

(กรุงเทพฯ – 4 เมษายน 2567) บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด มุ่งมั่นสานต่อพันธกิจด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยตามเป้าหมายฮอนด้าปี พ.ศ. 2593 เดินหน้าปลูกฝังจิตสำนึกและตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยทั้งบนท้องถนนและการใช้ชีวิตประจำวัน ผ่านโครงการ “ฮอนด้าชวนน้องรักษ์สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย” หรือ Honda Dream School” ประจำปี 2567 ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 19 ใน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดแสนสุข จ.กรุงเทพฯ  โรงเรียนบ้านโป่งกะพ้อ จ.ปราจีนบุรี และโรงเรียนวัดบ้านช้าง จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอยู่ รวมนักเรียนกว่า 900 คน รวมถึงรวมพลังจิตอาสาพนักงานฮอนด้า ครู นักเรียน และตัวแทนชุมชนใน 3 พื้นที่ ร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสภาวะแวดล้อมของโรงเรียนให้น่าอยู่และปลอดภัย และมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน พร้อมส่งมอบอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การเรียน รวมมูลค่ากว่า 3 ล้านบาท ในระหว่างเดือนธันวาคม 2566 ถึงเดือนมีนาคม 2567

สำหรับ โครงการ “ฮอนด้าชวนน้องรักษ์สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย” หรือ “Honda Dream School” ปีที่ 19 เป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนความมุ่งมั่นของฮอนด้าในการดำเนินงานภายใต้เป้าหมายของบริษัทฯ ปี พ.ศ. 2593 (Honda Target 2050) ใน 2 ทิศทางหลัก ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ที่มุ่งมั่นทำให้ผลิตภัณฑ์และกิจกรรมต่างๆ ของฮอนด้า มีปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ เพื่อเปลี่ยนผ่านสู่สังคมปลอดมลพิษ และด้านความปลอดภัย เพื่อสร้างสังคมปลอดอุบัติเหตุและลดการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับรถจักรยานยนต์และรถยนต์ทั่วโลกให้เป็นศูนย์ โดยโครงการในครั้งนี้ ประกอบด้วย

  1. กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม พัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งในห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน ได้แก่
    • การทำแปลงเกษตรเพื่อการเรียนรู้ ให้นักเรียนได้เพิ่มทักษะการเกษตร โดยผลผลิตที่ได้นำมาใช้เป็นวัตถุดิบในโครงการอาหารกลางวัน ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับโรงเรียนอีกด้วย
    • จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้รักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการแยกขยะให้ถูกวิธี เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ขยะ และสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้เรื่องการออมเงินผ่านธนาคารขยะ
    • การให้ความรู้เรื่องพลังงานหมุนเวียน ด้วยการสนับสนุนระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ (Solar Cell) กำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 10 กิโลวัตต์ เพื่อใช้เป็นพลังงานสำหรับกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 65 ของพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดของโรงเรียน สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 5,947 kg CO2 ต่อปี
    • การปรับปรุงและปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์โรงเรียนให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ อาทิ ปลูกต้นไม้ ปูสนามหญ้า ทาสีกำแพงโรงเรียนและเครื่องเล่น
  2. กิจกรรมด้านความปลอดภัย จัดกิจกรรมอบรมความรู้เรื่องการใช้ถนนอย่างปลอดภัย และข้อควรปฏิบัติแก่นักเรียน จัดทำห้องเรียนรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยบนท้องถนน รวมทั้งปรับปรุงพื้นและเส้นทางจราจรบริเวณโรงเรียนตามแนวทางถนนปลอดภัย อาทิ การปรับปรุงและทาสีทางม้าลาย การติดตั้งป้ายจราจรและกระจกบริเวณทางโค้ง เพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุ
ฮอนด้า พร้อมเดินหน้าสานต่อโครงการ “ฮอนด้าชวนน้องรักษ์สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย” หรือHonda Dream School เพื่อปลูกฝังเรื่องความใส่ใจในสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยให้แก่เยาวชนไทย เพราะเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างสรรค์สังคมไทยให้ก้าวสู่สังคมปลอดมลพิษและปลอดอุบัติเหตุอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต