เลี้ยงลูกอย่างไร เมื่อต้องอยู่ในสังคมแห่งการบูลลี่

เลี้ยงลูกอย่างไร เมื่อต้องอยู่ในสังคมแห่งการบูลลี่

 

 

การบูลลี่ หมายถึง การกระทำที่รุนแรงหรือไม่พึงประสงค์ที่กระทำต่อบุคคลอื่นซ้ำๆ โดยมีเจตนาที่จะทำให้เกิดความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทางร่างกาย จิตใจ หรืออารมณ์ การบูลลี่สามารถเกิดขึ้นได้ในหลายรูปแบบ เช่น

l  การบูลลี่ทางร่างกาย เช่น การตี การเตะ การผลัก การทำร้ายร่างกาย

l  การบูลลี่ทางวาจา เช่น การล้อเลียน การดูถูก การข่มขู่ การใช้คำพูดที่ไม่สุภาพ

l  การบูลลี่ทางสังคม เช่น การแยกตัวออกจากกลุ่ม การไม่ยอมรับเข้ากลุ่ม การแพร่กระจายข่าวลือ

l  การบูลลี่ทางไซเบอร์ เช่น การส่งข้อความหรือโพสต์ข้อความที่ไม่เหมาะสม การแชร์รูปภาพหรือวิดีโอที่น่าอับอาย การสร้างเว็บไซต์หรือเพจปลอมเพื่อกลั่นแกล้ง

ผลกระทบของการบูลลี่

การบูลลี่สามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตและร่างกายของเด็กได้อย่างรุนแรง เช่น

l  ความวิตกกังวล

l  ภาวะเครียดและซึมเศร้า

l  ปัญหาการนอนหลับ

l  ปัญหาสุขภาพทางกายอื่นๆ เช่น ปวดหัว ปวดท้อง

l  การสูญเสียความมั่นใจในตัวเอง

l  การมีปัญหาในการเข้าสังคม

l  ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตหากลูกมีอาการทางจิตใจที่รุนแรง

การป้องกันการบูลลี่

l  สอนให้ลูกรู้จักเคารพผู้อื่น

l  สอนให้ลูกรู้จักปกป้องตัวเองและผู้อื่น

l  สอนให้ลูกรู้จักการแก้ปัญหาอย่างสันติวิธี

l  สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกและเปิดโอกาสให้ลูกพูดคุยกับคุณได้ทุกเรื่อง

l  ติดตามความเคลื่อนไหวของลูกในโลกออนไลน์และสอนให้ลูกรู้จักใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย

การบูลลี่เป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนทั่วโลก พ่อแม่จึงควรตระหนักถึงปัญหานี้และเตรียมพร้อมที่จะช่วยเหลือลูกๆ เมื่อต้องเผชิญกับการบูลลี่ โดยการรับฟังลูกอย่างตั้งใจ เชื่อในสิ่งที่ลูกเล่า ช่วยให้ลูกหาทางแก้ปัญหาและรับมือกับการบูลลี่ นอกจากนี้ พ่อแม่ยังสามารถช่วยป้องกันการบูลลี่ได้โดยการสอนให้ลูกรู้จักเคารพผู้อื่น สอนให้ลูกรู้จักปกป้องตัวเองและผู้อื่น สอนให้ลูกรู้จักการแก้ปัญหาอย่างสันติวิธี สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกและเปิดโอกาสให้ลูกพูดคุยกับคุณได้ทุกเรื่อง และติดตามความเคลื่อนไหวของลูกในโลกออนไลน์และสอนให้ลูกรู้จักใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย