โรงกลั่นน้ำมันบางจาก ศรีราชา เริ่มผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงกำมะถันต่ำ

โรงกลั่นน้ำมันบางจาก ศรีราชา เริ่มผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงกำมะถันต่ำ

 

 

โรงกลั่นน้ำมันบางจาก ศรีราชา เริ่มผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงกำมะถันต่ำ ตามมาตรฐานยูโร 5 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม

 

โรงกลั่นน้ำมันบางจาก ศรีราชา เริ่มผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงกำมะถันต่ำตามมาตรฐานยูโร 5 ตั้งแต่วันที่  1 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป เพื่อร่วมบรรเทาปัญหามลภาวะ จากสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5  และลดมลพิษสิ่งแวดล้อมในระยะยาว ทั้งนี้ น้ำมันเบนซินจะมีการปรับลดปริมาณกำมะถันต่ำกว่า 10 ส่วนในล้านส่วน (10 ppm) ซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศลดลงอย่างมาก ขณะที่น้ำมันดีเซลจะมีการปรับลดปริมาณกำมะถันต่ำกว่า 10 ส่วนในล้านส่วน (10 ppm) และปรับปรุงคุณภาพ ทำให้ช่วยลดการระบายก๊าซไฮโดรคาร์บอนและออกไซด์ของไนโตรเจน ลดเขม่าจากการเผาไหม้ที่เกิดจากเครื่องยนต์สันดาป ลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ

โรงกลั่นน้ำมันบางจาก ศรีราชา เป็นโรงกลั่นแบบ Complex Refinery ในช่วงเดือนกันยายน 2566 ได้มีการดำเนินการติดตั้งและเชื่อมต่ออุปกรณ์ใหม่ ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำมันเพื่อให้ได้ตามมาตรฐานยูโร 5 และได้นำเทคโนโลยีกระบวนการผลิตใหม่ Polyshift™ ในการจัดการปริมาณ PAH ให้ต่ำลง นอกจากจะช่วยลดเขม่าไฮโดรคาร์บอนจากการเผาไหม้ที่เกิดจากเครื่องยนต์สันดาป และลดก๊าซออกไซด์ของซัลเฟอร์ และไนโตรเจนที่ปล่อยสู่บรรยากาศ ยัง ช่วยลดสารกำมะถัน และส่งผลต่อการลดค่าฝุ่น PM 2.5 นับเป็นการส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมได้อีกทางหนึ่ง 

Bangchak Sriracha Refinery to Start Produce Low Sulfur Fuel in Accordance with Euro Standard from December. 

Bangchak Sriracha Refinery has commenced the production of low-sulfur fuel in accordance with Euro 5 standards, effective from 1 December 2023. This initiative is aimed at contributing to the alleviation of air pollution issues, particularly stemming from fine particulate matter, or PM 2.5.  Gasoline will undergo adjustments to reduce the sulfur content to below 10 parts per million (ppm), resulting in a significant reduction of fine particulate matter in the air. Simultaneously, diesel will experience a reduction in sulfur content to less than 10 ppm, accompanied by quality improvements. This comprehensive approach serves to mitigate the release of hydrocarbons, nitrogen oxides, and particulate matter resulting from engine combustion, thus reducing environmental pollution in the long term.

Bangchak Sriracha Refinery, a Complex Refinery, underwent equipment installation and integration in September 2023 to elevate product quality to meet Euro 5 standards. The adoption of Polyshift™ technology in the refining process has played a pivotal role in managing lower levels of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH), further diminishing hydrocarbon emissions from engine combustion, sulfur oxide, and nitrogen released into the atmosphere. This initiative not only aids in reducing environmental pollution from burning engines but also contributes to lowering sulfur content, reducing nitrogen oxide emissions, and decreasing particulate matter, specifically PM 2.5, which represents an overall positive impact on the environment.