โรงพยาบาลพระรามเก้า จัดสัมมนาวิชาการ แพทย์ พยาบาล หัวข้อ “The Next Challenge in Kidney Transplant and Hemodialysis”

โรงพยาบาลพระรามเก้า จัดสัมมนาวิชาการ แพทย์ พยาบาล หัวข้อ “The Next Challenge in Kidney Transplant and Hemodialysis”

 

 

นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ กรรมการผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระรามเก้า เป็นประธานเปิดงาน สัมมนาวิชาการหัวข้อ The Next Challenge in Kidney Transplant and Hemodialysis” การอัปเดตพร้อมแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูล เรื่องการฟอกไตและการปลูกถ่ายไต ให้กับแพทย์ พยาบาลและกลุ่มวิชาชีพที่ดูแลผู้ป่วยโรคไต เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการ สู่การพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไต ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ Claudio Ronco (เกลาดีโอ รอนโก้) ผู้อำนวยการภาควิชาโรคไตและสถาบันวิจัยไตนานาชาติ (IRRIV) โรงพยาบาล San Bortolo เมือง Vicenza ประเทศอิตาลี พร้อมด้วย นายแพทย์น๊อต เตชะวัฒนวรรณา แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์ไรคไต พร้อมทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์โรคไตและโรคติดเชื้อ โรงพยาบาลพระรามเก้า ร่วมด้วย ณ ห้องประชุม โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้