ยูพีเอส ขยายศักยภาพบริการในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ศูนย์ปฏิบัติการใหม่ในชลบุรีและการเพิ่มศักยภาพบริการจัดส่งด่วนไปทั่วโลกของยูพีเอสมุ่งขับเคลื่อนธุรกิจในบริเวณศูนย์กลางอุตสาหกรรมของประเทศไทยคว้าโอกาสการค้าทั่วโลก

ยูพีเอส ขยายศักยภาพบริการในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ศูนย์ปฏิบัติการใหม่ในชลบุรีและการเพิ่มศักยภาพบริการจัดส่งด่วนไปทั่วโลกของยูพีเอสมุ่งขับเคลื่อนธุรกิจในบริเวณศูนย์กลางอุตสาหกรรมของประเทศไทยคว้าโอกาสการค้าทั่วโลก

 

 

กรุงเทพฯ 29 พฤษภาคม 2023 - ยูพีเอส (NYSE: UPS) บริษัทผู้ให้บริการด้านขนส่งและโลจิสติกส์ชั้นนำระดับโลก ประกาศเปิดตัวศูนย์บริการแห่งใหม่ในจังหวัดชลบุรีเพื่อรองรับเป้าหมายด้านการค้าระหว่างประเทศของธุรกิจในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

 

โดยการเปิดตัวศูนย์บริการใหม่นี้ช่วยให้ยูพีเอสสามารถขยายเวลาการแจ้งและเวลาเข้ารับสินค้าสำหรับบริการส่งด่วนระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นสูงสุดถึง 2.5 ชั่วโมง ทำให้ธุรกิจในภาคตะวันออกของไทย[1] มีเวลาส่งและรับพัสดุมากขึ้นในแต่ละวัน

 

นอกจากนี้ ยูพีเอสยังประกาศขยายพื้นที่ให้บริการของ Worldwide Express Freight (WWEF) ไปถึงรหัสไปรษณีย์อื่น ๆ เพิ่มเติมในจังหวัดเชียงใหม่ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา นครราชสีมา และนครปฐม โดย WWEF เป็นบริการขนส่งด่วนระหว่างประเทศที่มีการรับประกันการจัดส่งภายในวันหรือเวลาที่กำหนด และเหมาะกับพัสดุมูลค่าสูงที่น้ำหนักเกิน 70 กิโล

 

สำหรับบริการขนส่งนำเข้า-ส่งออกบริเวณ EEC ของยูพีเอสทั้งหมดนั้นใช้เที่ยวบินของยูพีเอสในการเชื่อมต่อท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ (BKK) กับลูกค้าใน 220 ประเทศและเขตแดนทั่วโลก ซึ่งช่วยให้สามารถส่งออกสินค้าไปยังเอเชีย ยุโรป และสหรัฐอเมริกาได้เร็วสุดภายในวันทำการถัดไป รวมถึงนำเข้าสินค้าจากประเทศคู่ค้ารายใหญ่หลัก ๆ ได้เร็วสุดภายในหนึ่งวันทำการอีกด้วย

 

รัสเซล รี้ด กรรมการผู้จัดการ ยูพีเอส ประเทศไทย กล่าวว่า การค้าระหว่างประเทศเป็นโอกาสที่ดีมากสำหรับธุรกิจในประเทศไทยในขณะที่ภาคการผลิตที่แข็งแกร่งของไทยยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง

 

“EEC คือจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญสำหรับการเติบโตของประเทศไทย และการขยายศักยภาพบริการต่าง ๆ ของยูพีเอสจะช่วยเพิ่มความถี่ในการเข้ารับพัสดุในแต่ละวัน รวมถึงช่วยขยายเวลาการแจ้งและเวลาเข้ารับพัสดุ ทำให้ลูกค้าของยูพีเอสสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายทั่วโลกของเราได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาสามารถคว้าโอกาสทางการค้าทั่วโลกได้ง่ายขึ้นด้วยเช่นกัน

การเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการครั้งล่าสุดของยูพีเอสในประเทศไทยนี้ถือเป็นการเสริมเครือข่ายให้แข็งแกร่ง หลังจากที่ทางบริษัทฯ ได้เปิดตัวบริการ Delivery Photo ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถเลือกรับภาพถ่ายเพื่อยืนยันการจัดส่งพัสดุ และบริการ UPS Paperless Invoice ที่ช่วยลดความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการเดินพิธีการศุลกากร ในขณะเดียวกันยังเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการลดเวลาและกระบวนการบางขั้นตอนลง รวมถึงช่วยลดการใช้กระดาษอีกด้วย

 

ในเดือนกรกฎาคม ปี 2022 ยูพีเอสได้เปิดตัวเที่ยวบินใหม่จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ (BKK) สู่ศูนย์กระจายพัสดุในเอเชียของยูพีเอส ที่เมืองเซินเจิ้น (SZX) ประเทศจีน เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศสำหรับธุรกิจในประเทศไทย โดยจากการรายงานผลการวิเคราะห์อุตสาหกรรมภายในเอเชียของยูพีเอส คาดการณ์ว่ามูลค่าการค้าในเอเชียระหว่างไทยและ 11 ตลาดหลักอื่น ๆ มีแนวโน้มเติบโตขึ้นถึงสองเท่าภายในปี 2030

 

ภาคตะวันออกของประเทศไทยเป็นที่ตั้งของอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BoI) สนับสนุนสิทธิประโยชน์ในการลงทุน ซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมการผลิตและยานยนต์ (IM&A) เทคโนโลยีขั้นสูง ธุรกิจด้านสุขภาพ และซัพพลายเออร์ธุรกิจค้าปลีก โดยรายได้จากผลิตภัณฑ์สี่กลุ่มข้างต้นคิดเป็นสัดส่วน 73 เปอร์เซ็นต์ ของรายได้จากการค้าขายภายในเอเชียทั้งหมดของประเทศไทยในปี 2020 ซึ่งรัฐบาลไทยยังคงพัฒนา EEC หรือ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอย่างต่อเนื่องด้วยการปรับปรุงระบบโลจิสติกส์ การเชื่อมต่อ และเสริมแรงจูงใจทางธุรกิจ