เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ สนับสนุนพื้นที่จัดนิทรรศการภาพวาดเพื่อสันติภาพ Peace Poster Contest 2023 “Lead with compassion”

เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ สนับสนุนพื้นที่จัดนิทรรศการภาพวาดเพื่อสันติภาพ Peace Poster Contest 2023 “Lead with compassion”

 

 

 

 

 

 

 นายสมพล ตรีภพนารถ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (ที่ จากซ้าย) พร้อมด้วย นายณรงค์ศักดิ์ บุณยมาลิก นายกสโมสรไลออนส์นครหลวง กรุงเทพฯ (ที่ จากซ้าย) และว่าที่เรือตรีธีระภัทร์ รุ่งราตรี ผู้ว่าการภาค 310 D (ที่ จากซ้าย) ร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการภาพวาดเพื่อสันติภาพ Peace Poster Contest 2023 “Lead with compassion” พบกับการแสดงผลงานทางศิลปะและจินตนาการของเยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่สะท้อนความคิดในเรื่องความสันติ อุดมการณ์และความฝัน กว่า 100 ภาพ ณ บริเวณ ชั้น โซน ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์    เมื่อเร็ว ๆ นี้