กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ร่วมกับไอคอนสยาม จัดการแสดง “ดนตรี อว.เทิดพระเกียรติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ธ สถิตในดวงใจ ไทยนิรันดร์” วันนี้ - ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ร่วมกับไอคอนสยาม จัดการแสดง “ดนตรี อว.เทิดพระเกียรติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ธ สถิตในดวงใจ ไทยนิรันดร์” วันนี้ - ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม

 

                                                                                                                                                      

 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ร่วมกับ ไอคอนสยาม เชิญชมมหกรรมการแสดงดนตรีดนตรี อว.เทิดพระเกียรติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔” เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรภายในงานจะได้พบกับสุดยอดการแสดงดนตรีบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ และบทเพลงที่พัฒนาจากงานวิจัยและนวัตกรรมที่หลากหลายบทเพลง โดยเป็นการแสดงดนตรีชุดเพลง สายน้ำดั่งพระหฤทัยชโลมใจไทยน้อมนำ โดยมีทั้งหมด ๘๔ บทเพลงด้วยกัน ที่บรรเลงโดยวงดนตรีจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ โดยจัดแสดงตั้งแต่วันนี้ ๑๒ ธันวาคม เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. โดยมีการแสดง 

 

  • วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔  การแสดง Jazz Big Band จัดแสดงโดย มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
  • วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔  การแสดงดนตรีไทย ดนตรีสากล จัดแสดงโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  • วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ การแสดง Win Symphony Orchestra จัดแสดงโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  • วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ การแสดง Jazz Big Band จัดแสดงโดย มหาวิทยาลัยรังสิต 
  • วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ การแสดง Win Symphony Orchestra จัดแสดงโดย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

ขอเชิญร่วมชมการแสดงวงดนตรีท่ามกลางบรรยากาศยามเย็นริมสายน้ำเจ้าพระยา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย  ได้ตั้งแต่วันนี้ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ น.เป็นต้นไป ณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม ถนนเจริญนคร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร.  ๑๓๓๘  หรือ  www.iconsiam.com