ฟรีสแลนด์คัมพิน่าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน #วันอาหารโลก #NourishingbyNature

ฟรีสแลนด์คัมพิน่าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน #วันอาหารโลก #NourishingbyNature

 

                                                                                                                                                      

 

 

ฟรีสแลนด์คัมพิน่าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน #วันอาหารโลก

#NourishingbyNature ตอกย้ำพันธกิจในการมอบโภชนาการที่ดีให้แก่ทุกคนในสังคม

สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เปี่ยมประโยชน์ พร้อมเสริมสร้างความยั่งยืนให้แก่กระบวนการผลิต

  

  

กรุงเทพ ประเทศไทย, 16 ตุลาคม 2564  – บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากนมโคคุณภาพหลากหลายแบรนด์ ได้แก่ โฟร์โมสต์ นกเหยี่ยวฟอลคอน และเดบิค ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลอง #วันอาหารโลก หรือ #WorldFoodDay ประจำปี 2564 ด้วยการตอกย้ำพันธกิจองค์กร ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารที่มีเปี่ยมด้วยโภชนาการและสารอาหารที่จำเป็น ในราคาที่เข้าถึงได้และเสริมสร้างความยั่งยืนให้ทั้งกระบวนการผลิต เพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่สุขภาพของผู้บริโภค พร้อมลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 

องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO) ได้กำหนดให้วันที่ 16 ตุลาคม ของทุกปีเป็น วันอาหารโลก (World Food Day) จากข้อมูลล่าสุดบนเว็บไซต์ของ FAO (www.fao.org/world-food-dayระบุว่า มีคนกว่า พันล้านคน หรือราว 40% ของประชากรทั่วโลก ไม่สามารถจ่ายเงินซื้ออาหารที่มีประโยชน์และดีต่อสุขภาพได้ และเกือบ พันล้านคน ประสบปัญหาน้ำหนักเกิน หรือเป็นโรคอ้วน จากการได้รับโภชนาการที่ไม่ดีและมีพฤติกรรมที่ไม่ได้เคลื่อนไหวร่างกายอย่างเหมาะสม คาดการณ์ว่าค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของคนทั่วโลก อาจเพิ่มสูงกว่า 1.3 ล้านล้านเหรียญสหรัฐภายในปี พ.ศ. 2573

 

ปัจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร มีอัตราการจ้างงานมากกว่า พันล้านคน ซึ่งมากกว่าอุตสาหกรรมอื่นๆ จึงสามารถสร้างผลกระทบได้อย่างมีนัยสำคัญ เกษตรกรรายเล็ก ผลิตอาหารคิดเป็น 33% ของอาหารโลก ซึ่งประสบปัญหาและความท้าทายในการประกอบอาชีพจากความยากจน การไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมได้ ฟรีสแลนด์คัมพิน่า ซึ่งเป็นหนึ่งในสหกรณ์โคนมที่มีสมาชิกเกษตรกรมากที่สุดและมีมาอย่างยาวนานกว่า 150 ปี รวมถึงเป็นบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากนมโคคุณภาพหลายแบรนด์ ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีเป้าหมาย เพื่อส่งต่อสิ่งดีๆ ให้สังคม โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่กระบวนการผลิต ผ่านโครงการ Dairy Development (พัฒนาคุณภาพน้ำนม) ที่เป็นการแบ่งปันองค์ความรู้จากเนเธอร์แลนด์ การจัดอบรมให้เกษตรกรไทย เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์อาหารนมที่มีคุณภาพ อุดมด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ในราคาที่เข้าถึงได้ให้แก่ผู้บริโภคทุกกลุ่ม 

 

และด้วยการเป็นองค์กรระดับนานาชาติ ฟรีสแลนด์คัมพิน่าจึงดำเนินการตามเป้าหมายดังกล่าว ทุกประเทศ ทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้ ซึ่งหลายประเทศได้รับผลกระทบจากวิกฤติโรคระบาดโควิด-19 ต่อเนื่องเป็นปีที่ แล้ว องค์กรยังคงเดินหน้าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ำนมโคคุณภาพตามแนวทางด้านความยั่งยืน ที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรโคนม โดยฟรีสแลนด์คัมพิน่าได้เข้าถึงเกษตรกรโคนมมากกว่า 250,000 รายทั่วโลก ใน ประเทศหลัก ทั้งในทวีปเอเชีย แอฟริกา และยุโรปตะวันออก มอบโอกาสให้เกษตรท้องถิ่นได้สามารถเข้าถึงตลาดมากกว่า 75,000 ราย ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงโภชนาการที่ดี ผ่านผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพของแบรนด์ต่างๆ

 

สามารถรับชมวิดีโอเกี่ยวกับวันอาหารโลกของฟรีสแลนด์คัมพิน่าได้ที่นี่

 

 

#FrieslandCampina

#NourishingbyNature

#ForemostThailand

#ฟรีสแลนด์คัมพิน่า

#โฟร์โมสต์ประเทศไทย

 

 

เกี่ยวกับฟรีสแลนด์คัมพิน่า และฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

จากการรวมตัวของกลุ่มเกษตรโคนมในเนเธอร์แลนด์ เพื่อจัดตั้งสมาคมเพื่อการพัฒนาการเกษตรในฮอลแลนด์ทางตอนเหนือ ในปีค.ศ. 1871 ฟรีสแลนด์คัมพิน่าถือกำเนิดขึ้นจากการรวมทุนทางธุรกิจของสหกรณ์โคนมต่างๆ หลายครั้ง จนทำให้กลายเป็นหนึ่งในบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากน้ำนมโครายใหญ่ ที่มีสมาชิกเกษตรกรกว่า 17,000 คน และมีพนักงานมากกว่า 23,000 คน ทั่วโลก

 

ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมภายใต้ตราสินค้าโฟร์โมสต์ในประเทศไทย และส่งออกไปยังประเทศในกลุ่มอินโดจีน รวมถึงเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากโคนม ภายใต้ตราสินค้าอื่นๆ ได้แก่ นกเหยี่ยวฟอลคอน เดบิค เรือใบ มายบอย โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ และมีโรงงาน แห่ง ที่สำโรง สมุทรปราการ และหลักสี่ กรุงเทพฯ

 

คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตราสินค้าโฟร์โมสต์ได้ที่เว็บไซต์ www.foremostthailand.com

และเฟซบุ๊ก  www.facebook.com/ForemostThailand