กสิกรไทย จับมือ สนจ.ร่วมพัฒนาแอปพลิเคชัน “แจ่ม”

กสิกรไทย จับมือ สนจ.ร่วมพัฒนาแอปพลิเคชัน “แจ่ม”

 

                                                                                                                                                      

 

 

กสิกรไทย จับมือ สนจ.ร่วมพัฒนาแอปพลิเคชัน “แจ่ม”  

 

 

            ดร.พิพัฒน์พงศ์ โปษยานนท์ (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย และนางภิมลภา สันติโชค (ที่ จากขวา) ประธานฝ่ายสารสนเทศ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนจ.) ร่วมลงนามความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาแอปพลิเคชัน “แจ่ม” (CHAM) สำหรับนิสิตเก่าจุฬาฯ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิก และสมาคมฯ ในการรับข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ ของทางมหาวิทยาลัย รับบริจาคแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Donation) และรับสิทธิประโยชน์และสิทธิพิเศษเฉพาะชาวจุฬาฯ มากมาย ณ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  

 

KBank joins with CUAA in developing CHAM” application 

At Chulalongkorn University Alumni Association under the Royal PatronageDrPipatpong Poshyanonda, (second from left), KBank President, and MsPimolpa Suntichok, (second from right), Chief Information Technology Officer, Chulalongkorn University Alumni Association under the Royal Patronage (CUAA), jointly signed a memorandum of cooperation to support the development of the CHAM” application to be used for communications between CUAA members and the CUAA so that members can receive news and information regarding university activities, make e-donations, and obtain many more benefits and privileges specifically tailored to the CU community.