ผู้บริหาร กปน. ตรวจเยี่ยมงานวางท่อประปาใหม่ในแนวรถไฟฟ้าสายสีชมพู

ผู้บริหาร กปน. ตรวจเยี่ยมงานวางท่อประปาใหม่ในแนวรถไฟฟ้าสายสีชมพู

 

 

 

 

 

ผู้บริหาร กปน. ตรวจเยี่ยมงานวางท่อประปาใหม่ในแนวรถไฟฟ้าสายสีชมพู

 

 

 

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 23.30 น. นายกวี อารีกุล รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) รักษาการในตำแหน่ง ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) พร้อมคณะผู้บริหาร กปน. ลงพื้นที่ก่อสร้างงานวางท่อประปาใหม่ในแนวรถไฟฟ้าสายสีชมพู (ช่วงแคราย-มีนบุรี) โดยได้ตรวจเยี่ยมงานตัดบรรจบท่อประธานเดิมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 700 และ 1,000 มิลลิเมตร เข้ากับท่อประธานใหม่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,500 มิลลิเมตร บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ 14 และแยกคลองประปา ถนนแจ้งวัฒนะ ซึ่งดำเนินการตั้งแต่เวลา 22.00 น. ของวันที่ 15 กันยายน 2563 กำหนดแล้วเสร็จเวลา 09.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ซึ่งสามารถดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลา โดยเปิดจ่ายน้ำได้ในเวลา 05.00 น. ของวันที่ 16 กันยายน 2563

 

การดำเนินงานดังกล่าวเป็นการบูรณาการงานร่วมกับโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู (ช่วงแคราย-มีนบุรี) ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดย กปน. ได้รื้อย้ายและวางท่อประปาใหม่ในแนวรถไฟฟ้าสายสีชมพู เพื่ออำนวยความสะดวกในการก่อสร้าง โดยหลังจากนี้ จะมีการวางท่อจ่ายน้ำใหม่ในแนวรถไฟฟ้า ซึ่งจะแล้วเสร็จประมาณกลางปี 2564

 

โดยเมื่อโครงการทั้งหมดแล้วเสร็จ ประชาชนในย่านดังกล่าวจะได้รับความสะดวกในการเดินทาง และได้รับบริการน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัยตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO) ด้วยแรงดันน้ำที่ดีขึ้น

 

นายกวี กล่าวเพิ่มเติมว่า กปน. ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องด้วยระหว่างดำเนินการอาจจำเป็นต้องปิดการจราจรและหยุดจ่ายน้ำเป็นบางช่วง โดย กปน. จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวก และประชาสัมพันธ์ให้ทราบล่วงหน้า เพื่อให้ประชาชนเตรียมสำรองน้ำ รวมทั้งหลีกเลี่ยงการสัญจรในเส้นทางและเวลาดังกล่าว