กสิกรไทยทำสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงใหม่ด้วยธุรกรรมอนุพันธ์แรกในประเทศไทย

กสิกรไทยทำสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงใหม่ด้วยธุรกรรมอนุพันธ์แรกในประเทศไทย

 

 

 

 

กสิกรไทยทำสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงใหม่ด้วยธุรกรรมอนุพันธ์แรกในประเทศไทย 

 

 

กสิกรไทยทำสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง Thai Overnight Repurchase Rate (THOR) เป็นธุรกรรมแรกของประเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาตลาดตามนโยบายแบงก์ชาติ โดย THOR เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงใหม่ที่ ธปท. เริ่มแผยแพร่ในเดือนเมษายน 2563  

 

นายธิติ ตันติกุลานันท์ ผู้บริหารสายงานธุรกิจตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า วานนี้ (31 ส.ค. 63ธนาคารกสิกรไทยได้เข้าทำสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR  เป็นธุรกรรมแรกในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการสนับสนุนการพัฒนาตลาดเงินและเสริมสร้างสภาพคล่องในตลาดเพื่อรองรับการใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR อย่างเต็มรูปแบบในตลาดสินเชื่อ ตลาดตราสารหนี้ และตลาดอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อการป้องกันความเสี่ยงในปี 2564 ซึ่งเป็นไปตามแนวนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)  โดยการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญของธนาคารกสิกรไทยในฐานะสถาบันการเงินชั้นนำของประเทศในด้านธุรกิจตลาดเงินและตลาดทุน 

จากเหตุการณ์ที่ Financial Conduct Authority (FCAหน่วยงานกำกับดูแลอัตราดอกเบี้ยด้านปล่อยกู้ระหว่างธนาคารชั้นนำในตลาดลอนดอน (London Interbank Offered Rate :LIBORประกาศจะไม่รับรองอัตราดอกเบี้ย LIBOR หลังสิ้นปี 2564 เป็นต้นไป ดังนั้น ธปท. และผู้ร่วมตลาดได้หาแนวทางเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะมีการพัฒนา Fallback THBFIX เป็นอัตราดอกเบี้ยรองรับอัตราดอกเบี้ย THBFIX แล้ว ยังได้มีการพัฒนาอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR หรือ Thai Overnight Repurchase Rate เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงใหม่ที่คำนวณจากธุรกรรมกู้ยืมระหว่างธนาคารในระยะข้ามคืนที่เกิดขึ้นจริงในตลาดซื้อคืนพันธบัตรภาคเอกชน โดยมี ธปท. เป็นผู้ดูแลการคำนวณและการเผยแพร่ให้ได้ตามมาตรฐานเดียวกับต่างประเทศ  

นางสาววชิรา อารมย์ดี ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน ธปท. เปิดเผยว่า อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR เกิดจากความร่วมมือระหว่าง ธปท. สถาบันการเงิน และผู้ร่วมตลาดต่าง ๆ โดยการทำธุรกรรมอนุพันธ์ดังกล่าวถือเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสภาพคล่องให้กับผู้ร่วมตลาดในการนำอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR ไปใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้นเพราะสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการปิดความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยได้ อีกทั้งสอดคล้องกับนโยบายของ ธปท. ในการยกระดับอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงของไทย และเป็นส่วนหนึ่งในการรองรับการยุติการเผยแพร่อัตราดอกเบี้ย LIBOR ซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญของตลาดการเงินไทย ทั้งนี้ การที่ตลาดการเงินไทยเริ่มมีธุรกรรมที่อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย THOR ในช่วงเวลาไม่กี่เดือนหลังจากที่เริ่มมีการเผยแพร่ สะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาตลาดการเงินของไทยในอนาคต อีกทั้งยังถือเป็นความร่วมมือที่ดีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่อ้างอิง THOR และการทำธุรกรรมใหม่ ๆ ได้ภายในเวลาอันสั้น บ่งบอกถึงความมีศักยภาพและความพร้อมที่เข้มแข็งของผู้ร่วมตลาดไทย 

 

KBank Completes First Transaction Reference to New Thai Overnight Repurchase Rate (THOR) 

Murex Trading Solutions Enable Inaugural THOR Transaction for Leading Regional Financial Institution 

 

BANGKOK, September 1, 2020—Murex, the global leader in trading, risk and processing solutions for capital markets, powered an overnight indexed swap derivatives transaction for KBank based on THOR, the new Thai reference rate. KBank successfully completed the first such transaction referencing THOR on August 31. 

The interest rate swap transaction based on THOR represents a critical inaugural step—it sets the stage for new markets for THOR-linked derivatives and cash products.  

KBank, also known as KASIKORNBANK, executed the transaction after bespoke THOR mechanisms and configuration facilitated by Murex, a long-term technology partner to the Thai bank. KBank is Thailand’s largest lender by assets and has 70 years of experience in the country.  

“This is a remarkable moment and an important milestone for KBank history and the local financial community to create a robust interest rate derivatives market based on THOR,” said KBank Capital Markets Business Division Head Thiti Tantikulanan. “The KBank team is excited to have been a part of this transaction. Our close collaboration with various stakeholders in Thailand, including the Bank of Thailand and the Murex teams, will contribute to the development of a liquid derivatives market based on the new benchmark rate after the LIBOR discontinuation at the end of 2021.” 

In 2019, the Bank of Thailand, with inputs from the Thai Bankers’ Association and the Association of International Banks, established a Steering Committee on Commercial Banks’ Preparedness on LIBOR Discontinuation.  

 

KBank was an active part of the committee, whose tasks included proposing the replacement rate for the Thai Baht Interest Rate Fixing contract (THBFIX), which LIBOR cessation puts at risk. That replacement rate is THOR, which was finalized in April. 

 

“We’re very proud to have been an advising financial institution to the Thai central bank in this critical initiative,” said Thiti Tantikulanan. “To have completed the first transaction using this rate is a great feather in our cap. It is also an important milestone for THOR.” 

 

Murex was thrilled to deliver the core technology to KBank, according to Guy Otayek, CEO of Murex APAC. 

 

“Collaborating with KBank has always resulted in innovative solutions,” said Guy Otayek.  Though we’ve been working with them for many years—KBank has more than 500 active users of MX.3—this transition project represents a longstanding commitment to bringing innovative solutions in Thailand and Southeast Asia. This first transaction powered by MX.3 is another great illustration of our unique expertise to help our client community transition away from LIBOR on data, analytics, operations and accounting, and provide them with the mechanisms to easily adopt new RFRs. This first transaction proves that Murex is the right partner to serve the capital markets here in Thailand.”