กปน. ขยายผลโครงการ “ฉลากประหยัดน้ำ” รวม 18 ผลิตภัณฑ์

กปน. ขยายผลโครงการ “ฉลากประหยัดน้ำ” รวม 18 ผลิตภัณฑ์

 

 

 

 

 

กปน. ขยายผลโครงการ “ฉลากประหยัดน้ำ” รวม 18 ผลิตภัณฑ์

พร้อมชวนผู้ประกอบการร่วมโครงการฯ เพื่อเพิ่มทางเลือก

ให้ผู้บริโภคมีความสุขในการใช้น้ำ พร้อมรักษ์โลกไปพร้อมกัน

 

นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า หลังจากที่ กปน. ได้เปิดตัวโครงการฉลากแสดงประสิทธิภาพอุปกรณ์ประหยัดน้ำ หรือ ฉลากประหยัดน้ำ ไปเมื่อปี 2562 เพื่อให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ สามารถใช้น้ำอย่างมีความสุขพร้อมช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ 2 ประเภทอุปกรณ์ ได้แก่ ก๊อกอ่างล้างหน้า-ล้างมือประหยัดน้ำ โดยแบ่งประสิทธิภาพการประหยัดน้ำเป็น 3 ระดับ คือ เบอร์ 5 (ระดับดีเยี่ยม อัตราการใช้น้ำไม่เกิน 2 ลิตรต่อนาที) เบอร์ 4 (ระดับดีมาก อัตราการใช้น้ำไม่เกิน 4 ลิตรต่อนาที) และเบอร์ 3 (ระดับดี อัตราการใช้น้ำไม่เกิน 6 ลิตรต่อนาที) และประเภทฝักบัวประหยัดน้ำ แบ่งเป็นฝักบัวอาบน้ำสายอ่อน และฝักบัวอาบน้ำก้านแข็ง ที่มีเกณฑ์การประหยัดน้ำตั้งแต่ ระดับ 3-5 โดยระดับ 5 มีอัตราการใช้น้ำไม่เกิน 6 ลิตรต่อนาที

ปัจจุบันมีบริษัทผู้ผลิตที่มีอุปกรณ์ประหยัดน้ำผ่านมาตรฐาน และได้รับการรับรองฉลากประหยัดน้ำของ กปน. แล้ว จำนวน 3 บริษัท รวม 18 ผลิตภัณฑ์ ดังนี้

 

1. บริษัท สยามซานิทารีฟิตติงส์ จำกัด จำนวน 5 รุ่น ได้แก่

ผลิตภัณฑ์

รุ่น

ระดับ

COTTO

CT1131ALCX (HM) (ก๊อกน้ำ)

5

COTTO

CT160C10LCX (HM) (ก๊อกน้ำ)

5

COTTO

CT1061 (ก๊อกน้ำ)

4

COTTO

CT1052 (ก๊อกน้ำ)

3

COTTO

CT167D (HM) (ก๊อกน้ำ)

3

2. บริษัท วี.อาร์.ยูเนี่ยน จำกัด จำนวน 9 รุ่น ได้แก่

ผลิตภัณฑ์

รุ่น

ระดับ

VRH

SAVE05-2000101 (ก๊อกน้ำ)

5

VRH

SAVE05-2000F1 (ก๊อกน้ำ)

5

VRH

SAVE04-2000P1 (ก๊อกน้ำ)

4

VRH

SAVE04-2000B2 (ก๊อกน้ำ)

4

VRH

SAVE04-200036 (ก๊อกน้ำ)

4

VRH

SAVE04-2000B1 (ก๊อกน้ำ)

4

VRH

SAVE04-2000H5 (ก๊อกน้ำ)

4

VRH

SAVE04-1000101 (ก๊อกน้ำ)

4

VRH

SAVE04-1000L3 (ก๊อกน้ำ)

4

3. บริษัท โมเก้น (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 4 รุ่น ได้แก่

ผลิตภัณฑ์

รุ่น

ระดับ

MOGEN

SP212 (ฝักบัว)

5

MOGEN

SP165 (ฝักบัว)

5

MOGEN

FCA07C (ก๊อกน้ำ)

4

MOGEN

FCA01C (ก๊อกน้ำ)

3

 

นายปริญญา กล่าวว่า ในปีแรกของโครงการฯ ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองฉลากประหยัดน้ำของ กปน. มีเฉพาะก๊อกอ่างล้างหน้า-ล้างมือประหยัดน้ำ ซึ่งมีผู้ประกอบการที่สนใจร่วมโครงการฯ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเพิ่มการรับรองผลิตภัณฑ์ฝักบัวประหยัดน้ำด้วย

 

ทั้งนี้ กปน. ขอเชิญชวนประชาชน หันมาเลือกใช้อุปกรณ์ที่ได้รับการรับรองฉลากประหยัดน้ำ ของ กปน.  ที่ทุกท่านสามารถมีความสุขกับการใช้น้ำ พร้อมกับการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า เพื่อรักษาทรัพยากรน้ำของประเทศให้มีใช้อย่างยั่งยืน และขอเชิญผู้ประกอบการทั่วประเทศร่วมโครงการฉลากประหยัดน้ำ เพื่อให้ประชาชนผู้บริโภคมีทางเลือกในการใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำได้ครอบคลุมทุกการใช้งาน สามารถสอบถามรายละเอียดโครงการฯ ได้ที่ ฝ่ายบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม โทร. 02-504-0123 ต่อ 1907 ในวันและเวลาราชการ (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.)