สภาอุตสาหกรรมชลบุรี คาด ยอดลงทุนภาคตะวันออกพุ่งกว่าร้อยละ 10

สภาอุตสาหกรรมชลบุรี คาด ยอดลงทุนภาคตะวันออกพุ่งกว่าร้อยละ 10

 

 

 

 

 

สภาอุตสาหกรรมชลบุรี คาดยอดลงทุนภาคตะวันออกพุ่งกว่าร้อยละ 10

หลังภารกิจ รมต.อุตฯลงพื้นที่เร่งยกระดับเกษตรอุตสาหกรรม

 

 

 

 

 

ชลบุรี30 มิถุนายน2563 – สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เผยการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเมื่อเร็ว ๆ นี้ เพื่อเร่งส่งเสริม พัฒนา และยกระดับ
เกษตรอุตสาหกรรมในพื้นที่ รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุน คาดกระตุ้นการลงทุนกว่าร้อยละ 10 พร้อมระบุ มาตรการสาธารณสุขที่เข้มข้น เสริมภาพความปลอดภัยในการลงทุนในพื้นที่ภาคตะวันออก

 

         นายสมบูรณ์ ตรีพรเจริญประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลต่อความเชื่อมั่นกลุ่มนักลงทุนของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ทำให้การลงทุนช่วงเดือนเมษายนในจังหวัดชลบุรีลดลงไปกว่าร้อยละ 60  โดยหลังจากได้รับมอบนโยบายจากนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ถึงเป้าหมายการยกระดับเกษตรอุตสาหกรรม รวมทั้งการมุ่งเน้นให้เกิดการใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรกลทางการเกษตรเข้ามาพัฒนาเพื่อเสริมขีดความสามารถในกระบวนการผลิต ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการยกระดับภาคอุตสาหกรรมในบริบทของพื้นที่ ซึ่งทำให้นักลงทุนมั่นใจในศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมไทย คาดว่าหลังจากนี้การลงทุนในพื้นที่ EEC จะกลับมาคึกคักดังเดิมเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าการลงทุน

 

ด้าน นายเฉลิม โกกนุฑาภรณ์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ในฐานะประธานสายงานอุตสาหกรรมเกษตร - พลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติ กล่าวว่า จากการหารือกับนักลงทุนในพื้นที่ภาคตะวันออก พบว่า ด้วยศักยภาพการควบคุมโรคของไทยที่มีประสิทธิภาพ ทำให้นักลงทุนเชื่อมั่นความปลอดภัยในการควบคุมโรคของไทย ถือเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยสูง จึงเป็นเป้าหมายสำคัญที่นักลงทุนจับตามองอยู่ในขณะนี้ ถึงแม้ว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID19 จะทำให้เกิดผลกระทบในวงกว้างไปทั่วโลก ทำให้ช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นเกิดการชลอตัวในภาคอุตสาหกรรม เป็นอุปสรรค ต่อผู้ประกอบการและลูกจ้างในชลบุรีและในพื้นที่ EEC ก็ตาม แต่กระทรวงอุตสาหกรรมและสภาอุตสาหกรรม ได้ร่วมกันหาทางออก ลดผลกระทบให้น้อยลง เพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อปัญหาต่างๆได้คลี่คลายลง      

 

         สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โทรศัพท์ 0 2202 4414 – 18 หรือ เข้าไปที่ www.dip.go.th   

 

 

 

 

#กสอ #DIProm #กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม #กระตุ้นการลงทุน #JCCOTH