อดีต 2 สว. ยืน สตง. สอบ นาฬิกาหรู พล.อ ประวิตร วงษ์สุวรรณ

อดีต 2 สว. ยืน สตง. สอบ นาฬิกาหรู พล.อ ประวิตร วงษ์สุวรรณ

 

  

 

 

 


อดีต 2 สว.
ยืน สตง. สอบ นาฬิกาหรู พล.อ ประวิตร วงษ์สุวรรณ

 


เมื่อวานนี้(13 ก.พ 2561) ดิฉันและคุณบุญยืน ศิริธรรม อดีตสมาชิกวุฒิสภาสมุทรสงครามไปร่วมกันยื่นหนังสือถึงประธานและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) และผู้ว่าสตง.ตามเนื้อหาดังนี้

เรื่อง ขอให้คตง/สตง แจ้งอธิบดีกรมศุลกากรและอธิบดีกรมสรรพากรตรวจสอบเรื่องการเสียภาษีนาฬิกาที่พล.อ ประวิตร วงษ์สุวรรณอ้างว่ายืมเพื่อนมาสวมใส่

เรียน ประธาน และกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน/ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือถึงอธิบดีกรมศุลกากร และอธิบดีกรมสรรพากร

ตามที่ปรากฎเป็นข่าวในสื่อมวลชนเกี่ยวกับนาฬิกาหรูที่พล.อ ประวิตร วงษ์สุวรรณสวมใส่จำนวน 25เรือน ซึ่งพล.อ ประวิตรให้สัมภาษณ์ว่ายืมเพื่อนใส่ และได้คืนไปหมดแล้ว

การที่พลเอกประวิตรให้สัมภาษณ์ว่านาฬิกาทั้งหมดยืมเพื่อนมาและคืนไปหมดแล้วนั้นไม่เป็นเหตุทำให้กรมศุลกากรและกรมสรรพากรยุติการตรวจสอบ เพราะนาฬิกาหรูเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่ารวมประมาณ 39 ล้านบาท จึงต้องตรวจสอบการเสียภาษีทั้งอากรขาเข้าของนาฬิกาทั้ง25เรือน และตรวจสอบที่มาของเงินได้ของผู้ที่เป็นอ้างตนเป็นเจ้าของนาฬิกาเหล่านั้นว่าได้เสียภาษีเงินได้แล้วหรือยัง

ดิฉันได้ทำหนังสือร้องเรียนถึงอธิบดีกรมศุลกากร และอธิบดีกรมสรรพากรให้ตรวจสอบเรื่องภาษีแล้วตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2561 โดยทางไปรษณีย์ตอบรับ ซึ่งกรมศุลกากร และกรมสรรพากรได้รับหนังสือร้องเรียนแล้วในวันที่23 และ24 มกราคม 2561 ตามลำดับ ตามสำเนาเอกสารที่ส่งมาด้วยแล้ว

อธิบดีกรมศุลกากรได้ให้ข่าวกับสื่อมวลชนแล้วว่าได้รับหนังสือร้องเรียนและมอบหมายให้มีการตรวจสอบแล้ว ส่วนอธิบดีกรมสรรพากรไม่ได้มีการตอบรับว่าได้รับหนังสือร้องเรียนหรือจะดำเนินการตรวจสอบแต่ประการใด

ดิฉันเห็นว่าเวลาผ่านไปพอสมควรแล้ว แต่ยังไม่ปรากฎความคืบหน้าของคดีดังกล่าวแต่ประการใด จึงขอร้องเรียนมาถึงประธานและคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดิน(คตง.) และผู้ว่าการการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.)โปรดพิจารณาเรื่องดังกล่าวและแจ้งให้อธิบดีกรมศุลกากร และอธิบดีกรมสรรพากรให้ดำเนินการตรวจสอบภาษีของเจ้าของนาฬิกาทั้ง 25เรือน และผู้เกี่ยวข้องเป็นการเร่งด่วน

กรณีดังกล่าวเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับภาษีซึ่งเป็นเรื่องสำคัญ และตามดำริของท่านนายกรัฐมนตรีที่ต้องการให้การตรวจสอบเรื่องนาฬิกาเป็นไปตามกลไกของกฎหมาย

จึงขอให้คตง.และสตง.ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบและเร่งรัดการจัดเก็บภาษีอากรของกรมจัดเก็บภาษีได้โปรดแจ้งอธิบดีกรมศุลกากรและอธิบดีกรมสรรพากรให้ดำเนินการตรวจสอบภาษีดังกล่าวโดยรวดเร็วมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและเป็นธรรม หากไม่ดำเนินการจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 154และกฎหมายป.ป.ช.

จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการโดยเร่งด่วน

ขอแสดงความนับถือ

(น.ส รสนา โตสิตระกูล)
อดีตสมาชิกวุฒิสภากรุงเทพฯ
(น.ส บุญยืน ศิริธรรม)
อดีตสมาชิกวุฒิสภาสมุทรสงคราม