มะเร็งครางชีวิตอดีต สส. "ชาญชัย ชัยรุ่งเรือง" ประธาน มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

มะเร็งครางชีวิตอดีต สส. "ชาญชัย ชัยรุ่งเรือง" ประธาน มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

 

  

 

 

 

มะเร็งครางชีวิตอดีต สส. "ชาญชัย ชัยรุ่งเรือง" ประธาน มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

 

 

"ชาญชัยชัยรุ่งเรือง" ประธานม. กรุงเทพธนบุรีอดีตรมว อุตสาหกรรมในรัฐบาลวิภวัยเวชชาชีวะเสียชีวิตแล้วด้วยโรคมะเร็งเมื่อผ่านพ้นช่วงเวลา67 ปีที่ผ่านมามีรายงานว่านายชาญชัยชัยรุ่งเรือง วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม2554 เวลา 16.00 น. ณ วัดสระเกศ (วันที่ 18 ก.พ. ) เวลา 16.00 น. ณ วัดสระเกศประวัตินายชาญชัยชัยรุ่งเรืองเกิดเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 2550


การศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนบรบือและการศึกษาระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนสารคามพิทยาคมจังหวัดมหาสารคามระดับอาชีวศึกษาจากวิทยาลัยช่างก่อสร้างอุเทนถวายจบปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามและหลักสูตรการปกครอง ราชอาณาจักรไทยและการเมือง (วพม. รุ่นที1) ในระดับปริญญาโท ประฐัศาสนศาสตรมหาบัณฑิตจากเนชั่คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยที่คุณนายคุณชาญชัยชัยรุ่งเรืองเข้ารับตำแหน่งสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส. สพ.) จังหวัดมหาสารคาม 2526 2529 2535/1 พ.ศ. พ.ศ. 2538 พ.ศ. 2544 และ พ.ศ. 2550 2550 2548 เคยดำรงตำแหน่งรองประธานอาวุโสประจำกระทรวง การต่างประเทศว่าด้วยการกระทรวงมหาดไทยและได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในช่วงวันที่ 20 ธันวาคม 2551-6 มิถุนายน 2553


นายชาญชัยชัยรุ่งเรืองได้รับมอบอำนาจให้กับพรรคประชาธิปัตย์ในช่วงที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลนายชัยชาญรุ่งเรืองได้รับเลือก เป็นนายกฯ เพื่อแผ่นดินไหวในช่วงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2550 2554 นายการประชุมสุดยอดอาเซียน - เพื่อประชาธิปัตย์พรรคประชาธิปไตยคุณดินนางสาวศิริพร (วงศ์สวัสดิ์) นางสาววิไลพรชัยรุ่งเรืองมีธิดา 2 คนนายชัยรุ่งเรือง บุรีรัมย์เบญจมาศกุลธรรมาธรร มาภิบาลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีให้นายชาญชัยดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยกรุงเทพในเวลาต่อมา