“เตรียมยื่นหนังสือถึง คตง.และผู้ว่าสตง.ตรวจสอบภาษีนาฬิกาหรู”

“เตรียมยื่นหนังสือถึง คตง.และผู้ว่าสตง.ตรวจสอบภาษีนาฬิกาหรู”

 

  

 

 

 

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล

 

“เตรียมยื่นหนังสือถึง
คตง.และผู้ว่าสตง.ตรวจสอบภาษีนาฬิกาหรู”

 


หลังจากที่ดิฉันได้ส่งหนังสือร้องเรียนถึงอธิบดีกรมศุลกากร และอธิบดีกรมสรรพากรให้ตรวจสอบภาษีขาเข้านาฬิกาหรูประมาณ 25 เรือนของพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ และตรวจสอบรายได้รวมทั้งการเสียภาษีเงินได้ของเจ้าของนาฬิกาตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2561 โดยไปรษณีย์ตอบรับ ซึ่งหนังสือดังกล่าวถึงกรมศุลกากรและกรม
สรรพากรแล้วตั้งแต่วันที่23และ24 มกราคม 2561ตามลำดับ

จนบัดนี้ยังไม่มีรายงานความคืบหน้าการตรวจสอบนาฬิกาหรูตามหนังสือร้องเรียนดังกล่าว จึงเห็นสมควรที่จะไปยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน(คตง.) และผู้ว่าการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เพื่อตรวจสอบเรื่องดังกล่าว และขอให้สตง.แจ้งอธิบดีทั้งกรมศุลกากร และกรมสรรพากร เร่งรัดการดำเนินการ และรายงานความคืบหน้าให้ประชาชนทราบ

ขอแจ้งสื่อมวลชนผ่านพื้นที่ในเฟซและเพจส่วนตัวว่า ดิฉันจะไปยื่นหนังสือถึงประธานคตงและผู้ว่าสตง.ในวันพรุ่งนี้ 13 ก.พ 2561 เวลา 10.00น ที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

รสนา โตสิตระกูล
12 ก.พ 2561