ห้องสมุดยุคใหม่ กับการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัด

ห้องสมุดยุคใหม่ กับการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัด

 

 

 

 

ห้องสมุดยุคใหม่ กับการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัด

 

 

ในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับชีวิตเรามากขึ้น การค้นคว้าหาความรู้หรือข้อมูลต่างๆ ก็สามารถทำได้อย่างง่ายดายผ่านทางโลกอินเทอร์เน็ต ทำให้เดี๋ยวนี้อินเทอร์เน็ตกลายเป็นห้องสมุดและคลังความรู้ขนาดใหญ่ที่ใครๆก็สามารถเข้าถึงได้แล้ว แต่อย่างไรก็ตามห้องสมุดแบบดั้งเดิมที่มีชั้นหนังสือตั้งเรียงรายมากมาย พร้อมกับบรรยากาศอันเงียบสงบที่รอคอยเหล่าคนรักหนังสือแวะเวียนมาทักทาย ก็ยังคงมีกลิ่นอายความคลาสสิก และยังคงสร้างประสบการณ์ที่หาในโลกอินเทอร์เน็ตไม่ได้อยู่ดี และนี่ก็คงกลายเป็นจุดกำเนิดของไอเดียการพัฒนาการให้บริการของห้องสมุดต่างๆ ทั่วโลก


จากแนวคิดพื้นฐานสู่มาตรฐานสากล
ล่าสุดทางหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่อยู่คู่กับชาวธรรมศาสตร์และประเทศไทยมายาวนานถึง 84 ปี ได้พัฒนาการให้บริการที่มีมาตรฐานระดับสากลและยังนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ควบคู่ไปกับการให้บริการพื้นที่ห้องสมุด รองรับการเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลาหรือ ที่เรียกว่า “Ubiquitous Learning” เพื่อให้เข้ากับยุคสมัยและพฤติกรรมการใช้บริการห้องสมุดที่เปลี่ยนแปลงไป ภายใต้มาตรฐาน ISO 9001:2015 ในทุกๆกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ
โดยข้อมูลจากหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พบว่า ปัจจุบันนี้เราสามารถแบ่งกลุ่มผู้ใช้งานห้องสมุด ตามพฤติกรรมการใช้บริการที่แตกต่างกันออกไปได้เป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่หนึ่ง ใช้ห้องสมุดเป็นสถานที่ทำงานหรือทำกิจกรรมส่วนตัว กลุ่มที่สอง ผสมผสานกันระหว่างการใช้ทรัพยากรห้องสมุดกับการใช้พื้นที่ห้องสมุด และกลุ่มที่สามเป็นกลุ่มที่ไม่เคยใช้บริการห้องสมุดเลยแต่ค้นหาข้อมูลผ่านฐานข้อมูลออนไลน์ของห้องสมุดด้วยอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ

ความท้าทายคือเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ห้องสมุดต้องปรับกระบวนการทำงานอยู่เสมอ

ความท้าทายที่สำคัญคือเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน ห้องสมุดจึงต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานเสมอ รวมถึงต้องบริหารจัดการและใช้ประโยชน์จากการพัฒนาทางเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น วิสัยทัศน์ในการพัฒนาห้องสมุดของ “หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” จึงเป็นการปรับปรุงมาตรฐานให้บริการให้มีคุณภาพ และนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการให้บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของคนทุกกลุ่ม ทั้งในเรื่องการเรียนรู้ การวิจัยและทำงานต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการสามารถศึกษาหาความรู้และใช้บริการต่างๆ ของห้องสมุดได้ทุกที่ ทุกเวลา หรือที่เรียกว่าเป็น Ubiquitous Learning

เมื่อห้องสมุดไม่จำเป็นต้องเงียบอีกต่อไป
นอกจากภารกิจในการปรับปรุงการบริการให้เท่าทันเทคโนโลยีแล้ว ปัจจุบันนี้ห้องสมุดยังกลายเป็นพื้นที่เหลาไอเดียของคนช่างฝันทั้งหลาย เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้เข้ามาใช้บริการได้อีกด้วย หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงมีแนวคิดในการปรับพื้นที่ให้ผู้คนสามารถมาสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ และเรื่องราวต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้ได้อีกมากมายอีกด้วย และนี่แหละคือห้องสมุดยุคใหม่ ในโลกการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัด

 

 

 

 

 

 

หอสมุดแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
น.ส.กนกวรรณ บัวงาม โทร. 081 348 4673