“พ่อไม่ได้จากไปไหน” นิทรรศการพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่ 9 ครั้งแรกมากที่สุดในประเทศไทย

“พ่อไม่ได้จากไปไหน” นิทรรศการพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่ 9 ครั้งแรกมากที่สุดในประเทศไทย

 

 

 

 

“พ่อไม่ได้จากไปไหน”
นิทรรศการพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่ 9
ครั้งแรกมากที่สุดในประเทศไทย

 

 เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานับประการมาตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ในทั่วทุกเขตขัณฑ์ที่ทุรกันดาร เพื่อให้ปวงพสกนิกรชาวไทยได้มีความผาสุก ประเทศ
ชาติเป็นปึกแผ่นร่มเย็นภายใต้พระบารมีและพระราโชบาย “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ผู้ทรงเป็นที่รักและเป็นศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติ ทรงเป็นเอกอัครศิลปินที่ทรงมีพระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ จนเป็นที่ประจักษ์โดยเฉพาะพระปรีชาสามารถในด้านศิลปะทั้งการวาดภาพ การถ่ายภาพ งานประติมากรรม เป็นต้น ในการนี้บริษัท ณ สยามแกลเลอรี จำกัด จึงนับเป็นโอกาสอันดีที่สำคัญยิ่งที่จะเป็นสื่อกลางในการนำผลงานพระบรมรูปที่แสดงออกถึงพระราชจริยวัตรอันงดงามของพระองค์ท่านผ่านสื่อประติมากรรมของศิลปินที่มีมากกว่า 30 ท่าน ที่สร้างสรรค์ผลงาน มีทั้งศิลปินรุ่นใหญ่มากด้วยฝีมือและประสบการณ์ รวมถึงศิลปินทั้งรุ่นใหม่และหน้าใหม่ไฟแรง ได้พร้อมใจกันสร้างสรรค์งานอันทรงคุณค่า จากผลงานนับร้อยกว่าชิ้น เพื่อให้ประชาชนผู้สนใจได้ชมและรำลึกถึงพระองค์ท่านตราบนิรันดร์ ณ สยามแกลเลอรี่ จึงขอเป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน ด้วยการเก็บรวบรวมงานพระบรมรูปอันทรงคุณค่านี้ ออกมาจัดแสดงเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มาชม เมื่อยามคิดถึงพระองค์ท่าน

คุณมัญชุสา อุดมวิทย์ กรรมการบริหารบริษัท ณ.สยามแกลเลอรี จำกัด เปิดเผยว่า “งานนิทรรศการ ‘พ่อไม่ได้จากไปไหน’ เป็นนิทรรศการแสดงพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 จำนวน 150 ชิ้น จากผลงานการสร้างสรรค์ของเหล่าศิลปิน 30 ท่าน ได้แก่ กิตติชัย ตรีรัตน์วิชชา / โกเมศ กาญจนพายัพ / โกวิทย์ นามแก้ว / จริยวดี มะราชลี / จุมพลภัทร์ มั่นเกษวิทย์ / เจริญ มาบุตร ชนชัย บัวกล่ำ / อติ กองสุข / ชูศักดิ์ แก้วประพล / ณัฐเลิศ สุภัทร์อกนิษฐ์ / ทรงศักดิ์ นามโพธิ์ / ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ / ธุดงค์ สุขเกษม / ปัทม์ บุณยรังค / เปี่ยมจันทร์ บุญไตร / พีระศิลป์ ดวงอิน / มานพ สุวรรณปินฑะ / ยศจรินทร์ กุลอุบล / ยุทธกิจ ประสมผล / ลิขิต นิสีทนาการ / วัชระ ประยูรคำ / วิษณุพงษ์ หนูนันท์ / วีระพงษ์ อินทรพานิช / ศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี / สตีเวน มุตธิกุลโจนส์ (Steven Muthikul Jones) / สมชาย เกตุกูล / สยามรัตน์ อักษรศักดิ์ / สราวุฒิ คำมูลชัย / สุริยา นามวงศ์ / เอก กระจ่างช่วย ฯลฯ

ที่ ณ.สยามแกลเลอรีได้รวบรวมเอาไว้และครั้งนี้ได้นำออกแสดงเป็นครั้งแรกและถือว่าเป็นงานนิทรรศการประติมากรรม รัชกาลที่ 9 ที่มากที่สุดเท่าที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์ของประเทศไทย เพื่อรำลึกและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ท่านมีต่อปวงพสกนิกรชาวไทยมาตลอดพระชนม์ชีพและเปิดโอกาสให้นักศิลปะศิลปินใหม่ๆ ที่มีฝีมือชั้นเยี่ยมในด้านงานศิลปะได้มีพื้นที่ในการจัดแสดงผลงานออกเผยแพร่สู่สาธารณชนได้โดยง่าย”

โดยงานนิทรรศการจะแบ่งเป็น 7 โซน ได้แก่ โซนที่ 1 เป็นวีดีทัศน์ที่จัดทำขึ้นใหม่สำหรับงานนี้ มีความยาวประมาณ 5 นาที เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวแรงบันดาลใจของการจัดนิทรรศการครั้งสำคัญนี้ จัดแสดง วีดีทัศน์ชุด “มหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ นาม ภูมิพล” ส่วนโซนที่ 2 “ยุวกษัตริย์แห่งสยาม/ธ ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตา” โซนที่ 3 “สายใยแห่งความผูกพัน” โซนที่ 4 “พระบารมีแผ่ทั่วหล้า ชาวประชาล้วนเปรมปรีดิ์” โซนที่ 5 “ใต้ร่มพระบริบาล สุขสาญด้วยความร่วมเย็น” โซนที่ 6 “องค์อัครศิลปิน/ผู้ทรงธรรมแห่งแผ่นดิน” และ โซนที่ 7 “พุทธศาสนูปถัมภ์ ค้ำชูพระพุทธศาสนา”

นอกจากนี้ยังมีการจัดทำ Passport Book เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมนิทรรศการ แสตมป์ให้ครบทั้ง 7 โซน เพื่อรับสายรัดข้อมือที่ระลึกจากงานฟรีอีกด้วย สลับกับการแสดงจากน้องๆ ตัวแทนโรงเรียนในเขตใกล้เคียงหมุนเวียนมาวันละ 2 รอบ มุมศิลปะ Art for all “พาพ่อกลับบ้าน” ได้รับการสนับสนุนจากนักศึกษาเพาะช่างในการหล่อปูนปาสเตอร์ และให้คนที่มาชมนิทรรศการได้ลงสีและนำกลับบ้าน มุมเสวนาจากศิลปินชื่อดังที่นำผลงานพระบรมรูปมางานโชว์ 9 วัน 9 ศิลปิน “ปฏิมากรของพระราชา” (เวลา 15.30 น. ของทุกวัน) และมุมขายของที่ระลึก เสื้อยืด , Photo Book และ นาฬิกา

นิทรรศการพระบรมรูป “พ่อไม่ได้จากไปไหน” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-19 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. – 18.00 น. ณ สยามแกลเลอรี่ ถนนลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ซ.ลาดพร้าว 122-124 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้รายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายของที่ระลึกภายในงานจะมอบให้องค์กรการกุศลต่อไป

 

 

คุณภูริชชญา ทองเปี่ยม โทร.062-156-2465
คุณจุฬารีวรรณ กาญจนเลขา โทร.081-585-1196