ประกาศผลผู้ชนะเลิศ จากทีมนักศึกษาที่เข้ารอบสุดท้าย 5 ทีม

ประกาศผลผู้ชนะเลิศ จากทีมนักศึกษาที่เข้ารอบสุดท้าย 5 ทีม

 

 

 

 

ประกาศผลผู้ชนะเลิศ จากทีมนักศึกษาที่เข้ารอบสุดท้าย 5 ทีม โครงการประกวดผลงานนวัตกรรม “Bioplastics Innovation Contest 2017 ”

 

 


ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ PETROMAT ร่วมกับ บริษัท ทอทาล คอร์เบี้ยน พีแอลเอ จำกัด ผู้นำด้านการผลิตโพลีแลคติคแอซิด (Poly Lactic Acid : PLA) ซึ่งเป็นผลิตภัณท์พลาสติกชีวภาพจากประเทศเนเธอร์แลนด์ ร่วมกันจัดโครงการประกวดผลงานนวัตกรรม “Bioplastics Innovation Contest 2017 ” ขึ้นเพื่อสนับสนุนให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ด้านเทคโนโลยีเพื่อการตลาดและเสริมสร้างจิตสำนึกในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนด้านการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ โดยจะจัดงานประกาศผลผู้ชนะเลิศโครงการจากทีมนักศึกษาที่เข้ารอบสุดท้าย 5 ทีม


และได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สุวบุญ จิรชาญชัย คณบดีวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ดร.เกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก คุณกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย ผศ.ดร. ดุจฤทัย พงษ์เก่า คะชิมา หัวหน้าภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ดร.พิพัฒน์ วีระถาวร คุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ และ มร.สเตฟาน บาโรท์ ผู้อำนวยการด้านพัฒนาธุรกิจ บริษัท ทอทาล คอร์เบี้ยน พีแอลเอ จำกัด ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน ในวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท ปทุมวัน

 

 

 

 

 

 


ตัวแทนที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์
ภูริชชญา ทองเปี่ยม โทร.082-364-4265
ฟ้าลดา แสงเมฆ โทร. 065-062-6012
พิมพกานต์ ไชยสังข์ โทร.081-622-1343