มธ. เชิญร่วมงาน “72 ปี วันสันติภาพไทย”

มธ. เชิญร่วมงาน “72 ปี วันสันติภาพไทย”

 

 

 

มธ. เชิญร่วมงาน “72 ปี วันสันติภาพไทย”

 


กรุงเทพฯ 11 สิงหาคม 2560 – มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ร่วมกับกรุงเทพมหานคร สถาบันปรีดี พนมยงค์ และมูลนิธิปรีดี พนมยงค์ เชิญร่วมงาน ‘ครบรอบ 72 ปี วันสันติภาพไทย’ เนื่องในวาระครบรอบ 72 ปี เหตุการณ์การประกาศสันติภาพแก่ประเทศไทย ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลงอย่างเป็นทางการ ซึ่งภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมจำนวนมาก ในภาคเช้า ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ อาทิ พิธีวางช่อดอกไม้-นกสันติภาพ ปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ ‘พระบรมวงศานุวงศ์กับขบวนการเสรีไทย’ โดย ศาสตราจารย์ (พิเศษ) นรนิติ เศรษฐบุตร เป็นต้น

 

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานดังกล่าวโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 12.00 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-564-449302-564-4493 หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ www.tu.ac.th