มศว จัดงาน “ ๕ ธันวาคม ธ ผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจแห่งแผ่นดิน”

มศว จัดงาน “ ๕ ธันวาคม ธ ผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจแห่งแผ่นดิน”

 

 

 

 

 

มศว จัดงาน “ ๕ ธันวาคม ธ ผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจแห่งแผ่นดิน”

 

 

 

 

 

เนื่องในวโรกาสวันที่ 5 ธันวาคม 2560 วันคล้ายพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) โดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ร่วมกับสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มศว จึงจะจัดงาน “ ๕ ธันวาคม ธ ผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจแห่งแผ่นดิน” ในวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 14.30 น. ณ สนามกลางฯ (สนามฟุตบอล) มศว ประสานมิตร โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ภาธร ศรีกรานนท์ นักดนตรีของพระราชาและสมาชิกวง อ.ส.วันศุกร์ ที่เคยร่วมเล่นดนตรีกับในหลวงรัชกาลที่ 9 ให้เกียรติแสดงดนตรีและสุนทรียสนทนา

 

พร้อมด้วยคุณสันทัด ตัณฑนันทน์ ดร.ณัชร สยามวาลา ในคอนเสิร์ต “คีตราชา พระมหากษัตริย์นักดนตรี” กับ 10 บทเพลงพระราชนิพนธ์ ได้แก่ ความฝันอันสูงสุด ยิ้มสู้ ชะตาชีวิต แสงเทียน ยามเย็น พระราชาในนิทาน รัก สถิตในใจ ต้นไม้ของพ่อและเพลงในหลวงของแผ่นดิน นอกจากนี้ยังมีการแสดงนาฏศิลป์ไทยและนาฎศิลป์สากล ประกอบวงมหาดุริยางค์ประสานมิตรอย่างยิ่งใหญ่อลังการ โดยมีปริศนา กัมพูศิริ (โบว์ลิ่ง) นางสาวไทยปี 2555 ศิษย์เก่า มศว เป็นพิธีกร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม/ยืนยันร่วมงาน โทร.081-2966411081-2966411 (ภัทรพร หงษ์ทอง/ปุ๋ม ประชาสัมพันธ์ มศว ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มศว โทร.02-649-500002-649-5000 ต่อ 11106