ไปรษณีย์ไทย แนะนำช่องทางตามติดสิ่งของที่ฝากส่งทางไปรษณีย์อย่างรวดเร็ว

ไปรษณีย์ไทย แนะนำช่องทางตามติดสิ่งของที่ฝากส่งทางไปรษณีย์อย่างรวดเร็ว

 

 

 

ไปรษณีย์ไทย แนะนำช่องทางตามติดสิ่งของที่ฝากส่งทางไปรษณีย์อย่างรวดเร็ว

 

 

            กรุงเทพฯ 17 พฤษภาคม 2560 - บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) แนะนำ 5 ช่องทางติดตามสิ่งของที่ฝากส่งทางไปรษณีย์อย่างใกล้ชิด สำหรับผู้ใช้บริการที่ส่งคำร้องหรือขอรับการตรวจสอบกรณีพบสิ่งของที่ฝากส่งมีปัญหา    อาทิ สิ่งของที่ฝากส่งถึงปลายทางล่าช้า สิ่งของไม่ถึงปลายทางหรือสูญหาย รวมถึงสิ่งของที่ฝากส่งชำรุดหรือเสียหาย โดยผู้ใช้บริการสามารถติดต่อเพื่อขอรับ การตรวจสอบผ่าน 5 ช่องทาง ดังนี้ 1) ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางหรือปลายทาง    2) เฟซบุ๊ก “บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด” www.facebook.com/thailandpost.co.th

 

 

3) ทวิตเตอร์ “@Thailandpost” 4) อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และ 5) THP Contact Center 1545 ทั้งนี้ การขอรับการตรวจสอบผ่านช่องทางต่างๆ ข้างต้น ผู้ใช้บริการต้องแจ้งรายละเอียด การฝากส่ง อาทิ หมายเลขพัสดุ ชื่อ-ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ของผู้รับและผู้ฝากส่ง ประเภทการฝากส่ง เป็นต้น เพื่อให้ขั้นตอนการตรวจสอบเป็นไปอย่างรวดเร็วและสามารถแจ้งผลแก่ผู้ใช้บริการต่อไป

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ THP Contact Center 1545 หรือ เว็บไซต์ www.thailandpost.co.th