ธนาคารกรุงเทพ จับมือ อาลีบาบา และ สสว. จัดฟรี! สัมมนา

ธนาคารกรุงเทพ จับมือ อาลีบาบา และ สสว. จัดฟรี! สัมมนา

 

 

ธนาคารกรุงเทพ จับมือ อาลีบาบา และ สสว.

จัดฟรี! สัมมนา โอกาสใหม่สู่ตลาดโลกผ่าน Cross Border E-commerce”

เสริมศักยภาพ-คว้าโอกาสขยายตลาดในต่างประเทศ

 

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะ เพื่อนคู่คิด นำโดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ กรรมการบริหาร ร่วมกับ Alibaba.com และ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดงานสัมมนา โอกาสใหม่สู่ตลาดโลก ผ่าน Cross Border E-commerce” เสริมศักยภาพความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการคว้าโอกาสขยายตลาดไปยังต่างประเทศ ในวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 – 12.00 น. ที่ห้องโกมุท ชั้น 29 ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ โดยภายในงานผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับความรู้ และเทคนิคต่างๆ รวมถึงเครื่องมือในการหาลูกค้าต่างประเทศแบบเจาะลึก ผ่าน Cross Border       E-commerce รวมทั้งได้รับฟังตัวอย่างและปัจจัยความสำเร็จของผู้ประกอบการต่างๆ บนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ อาลีบาบา ซึ่งมีสมาชิกกว่า 150 ล้านคนบนแพลตฟอร์ม และมีรายได้จากบริการค้าส่งข้ามพรมแดนที่ราว 100,000 ล้านบาท ซึ่งมีหัวข้อที่น่าสนใจ ดังนี้

  • สถานการณ์โอกาส และการสนับสนุน การส่งออกและการค้าข้ามพรมแดน โดย นางสาวเรขา ศรีสมบูรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์สถานการณ์ และเตือนภัยทางเศรษฐกิจ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
  • ขยายตลาดส่งออก แบบ B2B ไปทั่วโลกด้วย online’ โดย นายกรพงศ์ นวลสนิท ผู้จัดการสายการพาณิชย์ Alibaba.com
  • การสนับสนุนสินเชื่อพิเศษเพื่อเสริมศักยภาพองค์กร โดย นายรชฎ เสกตระกูล ผู้อำนวยการลุกค้าธุรกิจรายปลีกนครหลวง สายลูกค้าธุรกิจรายปลีก ธนาคารกรุงเทพ

 
ลงทะเบียน
เข้าร่วมงานสัมมนา
(จำนวนจำกัด)

ลูกค้า หรือ ผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา โอกาสใหม่สู่ตลาดโลก ผ่าน Cross Border Ecommerce” ได้ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยสแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อลงทะเบียนร่วมงาน และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ นัจนันท์ กันเสนา โทร. 0-2230-2353 หรือ เพ็ญพิสุทธิ์ เจริญสุข โทร. 0-2230-2376 ./