กทพ. ปิดช่องทางออกก่อนถึงตู้เก็บเงินบริเวณหน้าด่าน ฯ บางนา

กทพ. ปิดช่องทางออกก่อนถึงตู้เก็บเงินบริเวณหน้าด่าน ฯ บางนา

 


กทพ. ปิดช่องทางออกก่อนถึงตู้เก็บเงินบริเวณหน้าด่าน ฯ บางนา ในชั่วโมงเร่งด่วนเช้า เฉพาะวันทำการ ระหว่างเวลา 06.00 – 09.00 น. เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดและอุบัติเหตุหน้าด่าน ฯ
 
 
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ดำเนินการปิดช่องทางออกสำหรับรถบรรทุกน้ำหนักเกินพิกัด และรถผิดระเบียบบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางนา ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ห้ามรถทุกชนิดใช้ทางออก) ในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า เฉพาะวันทำการระหว่างระยะเวลา 06.00 – 09.00 น. เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดและช่วยลดอุบัติเหตุบริเวณหน้าด่าน ฯ
สืบเนื่องจากปัจจุบัน ในชั่วโมงเร่งด่วนเช้าวันจันทร์-ศุกร์ บริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางนา ทางพิเศษเฉลิมมหานครประสบปัญหาการจราจรติดขัด โดยเฉพาะช่วงเวลาระหว่าง 06.00 - 09.00 น. จะมีปริมาณผู้ใช้บริการทางพิเศษจำนวนถึง 10,862 คัน จึงทำให้เกิดปัญหาการตัดกระแสจราจร ระหว่างรถที่ต้องการขึ้นทางพิเศษ กับรถที่มาจากถนนบางนา-ตราด แต่ไม่ต้องการจะขึ้นใช้ทางพิเศษ หากแต่ต้องการใช้ทางออกสำหรับรถบรรทุกน้ำหนักเกินพิกัด และรถผิดระเบียบ เป็นเส้นทางเดินทางไปยังซอยสรรพาวุธ 2 ซอยพูลสิน ซอยสุขุมวิท 64 และซอยสุขุมวิท 68 ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 2,572 คัน ดังนั้น กทพ. จึงได้เริ่มปิดช่องทางเบี่ยงสุดท้ายก่อนเข้าด่าน ฯ บางนา มาตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เพื่อลดการตัดกระแสจราจรรวมถึงช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุหน้าด่านฯ
ที่ผ่านมาการทดลองปิดช่องทางออกหน้าด่าน ฯ บางนา กทพ. ได้มีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้ามาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนเมษายน 2567 ด้วยการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เตือนล่วงหน้าก่อนถึงบริเวณทางออก การแจกแผ่นปลิวประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการ การขึ้นป้ายปรับเปลี่ยนข้อความ VMS รวมถึงการประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อมวลชนต่าง ๆ
ดังนั้น จึงขอความร่วมมือผู้ใช้ทางที่เดินทางมาจากถนนบางนา-ตราด (ขาเข้า) ที่ต้องการเดินทางไปถนนสรรพาวุธ ซอยพูลสิน และซอยสุขุมวิท 68 ในช่วงเวลาดังกล่าว โปรดหลีกเลี่ยงการใช้ทางออก โดยสามารถใช้ทางออกแยกบางนา และเลี้ยวซ้ายตรงไปบนถนนสรรพาวุธแทนได้
กทพ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจจะเกิดขึ้น แต่ทั้งนี้เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาจราจรและ ลดอุบัติเหตุบริเวณหน้าด่าน ฯ บางนา