ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ผู้บริหาร บมจ.กรุงเทพประกันภัย ร่วมกับ นพ.พงศ์เกษม

ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ผู้บริหาร บมจ.กรุงเทพประกันภัย ร่วมกับ นพ.พงศ์เกษม

 

 

ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ผู้บริหาร บมจ.กรุงเทพประกันภัย ร่วมกับ นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต จัดงานแถลงข่าวพร้อมการเสวนาในหัวข้อ “การส่งเสริมสุขภาพใจ ใส่ใจสุขภาพจิต เพื่อการป้องกันอย่างยั่งยืน

 

บมจ.กรุงเทพประกันภัย โดยดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ ร่วมกับ นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต จัดงานแถลงข่าวพร้อมการเสวนาในหัวข้อ “การส่งเสริมสุขภาพใจ ใส่ใจสุขภาพจิต เพื่อการป้องกันอย่างยั่งยืน” สร้างการตระหนักรู้และความเข้าใจให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าที่ปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น รวมถึงการดูแลสุขภาพใจเพื่อนำไปสู่การป้องกันในระยะยาว โดยงานจัดในวันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ เดอะ กลาสเฮ้าส์ ปาร์คนายเลิศ