บมจ. เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป ร่วมกับ สภากาชาดไทย ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต

บมจ. เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป ร่วมกับ สภากาชาดไทย ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต

 

 

บมจ. เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป

ร่วมกับ สภากาชาดไทย ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต

 

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สภากาชาดไทย ขอเชิญทุกท่านร่วมทำความดี บริจาคโลหิต ในโครงการ “เดอะ แพลทินัม ให้โลหิต ให้ชีวิต ให้ประจำ” ให้กับสภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วย        ทั่วประเทศที่รอคอยโลหิตในการผ่าตัดและรักษาโรคภัยไข้เจ็บซึ่งเกิดจากกรณีต่างๆ โดยสามารถร่วมบริจาคโลหิตได้ในวันที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 – 14.30 น. ณ บริเวณชั้น 1 ด้านหน้าอาคาร ศูนย์การค้า แพลทินัม  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2121-8000