กปน. เปิดรับสมัครพนักงาน ประจำปี 2567 เดือนพฤษภาคมนี้

กปน. เปิดรับสมัครพนักงาน ประจำปี 2567 เดือนพฤษภาคมนี้

 

 

กปน. เปิดรับสมัครพนักงาน ประจำปี 2567 เดือนพฤษภาคมนี้
 
 
การประปานครหลวง (กปน.) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก ประจำปี 2567 เพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 6 ตำแหน่ง 21 อัตรา ได้แก่ วิศวกร (โยธา เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง) นักคอมพิวเตอร์ นักวิทยาศาสตร์ นักบัญชี นิติกร และสถาปนิก โดยรับสมัครในช่วงเดือนพฤษภาคม 2567 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง ถนนประชาชื่น โทร. 0 2504 0123 ต่อ 1562 หรือ 1579 ในวันและเวลาราชการ หรืออีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.