การประปานครหลวง (กปน.) "มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพน้ำ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน"

การประปานครหลวง (กปน.) "มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพน้ำ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน"

 

  

 

การประปานครหลวง (กปน.) ** "มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพน้ำ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน"
 
 
 
 
**กปน. ลงทุนเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพระบบสูบส่ง สูบจ่าย น้ำประปา พร้อมส่งมอบน้ำประปาสะอาดปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง
**ปรับปรุงท่อประปาเพื่อลดน้ำสูญเสีย เพิ่มความสุขด้วยน้ำประปาที่ไหลแรงขึ้น
**ลดอัตราการแตกรั่วของท่อประปา
**ลดภาวะโลกร้อน ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกระบวนการผลิตต่าง ๆ
**ประหยัดปริมาณน้ำดิบและพลังงานที่ใช้ในกระบวนการผลิตน้ำประปา