สำนักพิมพ์วิช ขอเชิญฟังเสวนาพิเศษ พร้อมเปิดตัวหนังสือ “๗๔ ปี คดีสวรรคต

สำนักพิมพ์วิช ขอเชิญฟังเสวนาพิเศษ พร้อมเปิดตัวหนังสือ “๗๔ ปี คดีสวรรคต

 

 

 

 

สำนักพิมพ์วิช ชวนเปิดมุมมองใหม่ทางประวัติศาสตร์
เรียนรู้กระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ ภายในงานเสวนาพิเศษ

ผ่านเรื่องเล่าจากผู้ทรงคุณวุฒิร่วมสมัย

 

 

สำนักพิมพ์วิช ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมฟังเสวนาพิเศษ พร้อมเปิดตัวหนังสือ “๗๔ ปี คดีสวรรคต” ผ่านเรื่องเล่าจากผู้ทรงคุณวุฒิร่วมสมัย ที่ให้เกียรติร่วมเสวนา ม.ร.ว.สายสวัสดี สวัสดิวัตน ธิดาใน ม.จ.ศุภสวัสดิ์วงศ์สนิท สวัสดิวัตน อาจารย์ ส.ศิวรักษ์ ปัญญาชนสยาม นักคิด นักเขียน รศ.ดร.โคทม อารียา อดีตผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล สมานรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์ นักเขียน ผู้กำกับภาพยนตร์ และนักวิพากษ์สังคม และ กังวาฬ พุทธิวนิช ผู้เขียน ดำเนินรายการโดย อาจารย์เดวิด บุญทวี นักวิชาการอิสระด้านประวัติศาสตร์ ในวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563 เวลา 13.30-16.30 ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5  หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (ตรงข้าม MBK รถไฟฟ้าสถานีสนามกีฬาแห่งชาติ)