ธนาคารกรุงเทพ แจ้งปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้า

ธนาคารกรุงเทพ แจ้งปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้า

 

 

 

 

ธนาคารกรุงเทพ แจ้งปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว

เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้า

 

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) แจ้งขออภัยในความไม่สะดวก กรณีขอปิดปรับปรุงระบบงานชั่วคราวใน เช้าวันเสาร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2563  เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้ลูกค้าของธนาคารไม่สามารถใช้งานบางบริการในช่วงเวลาที่กำหนด ตามรายละเอียด ดังนี้

 

เวลา 01.30 น. – 03.30 น.

 • บริการบัวหลวงไอแบงก์กิ้ง (Bualuang iBanking) และบิซ ไอแบงก์กิ้ง (BIZ iBanking)

 

เวลา 01.30 น. – 07.00 น.

 • บริการโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ (Bangkok Bank Mobile Banking)

 

เวลา 01.30 น. – 04.30 น.

 • บริการเครื่องบัวหลวงเอทีเอ็ม (ATM) และเครื่องบัวหลวงรับฝากเงินสดอัตโนมัติ (CDM)
 • บริการบัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพทุกประเภท ไม่สามารถทำธุรกรรมการเงินได้
 • บริการบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพทุกประเภท ไม่สามารถทำธุรกรรมเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า (Cash Advanced)
 • บริการโอนเงิน/ฝากเงินระหว่างธนาคาร (ORFT), รับโอนเงิน PromptPay จากต่างธนาคารเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ
 • บริการบัวหลวงโฟน แจ้งอายัดผ่านระบบ Contact Center และการทำธุรกรรมทางการเงิน
 • บริการส่งรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีผ่านทางเครื่อง fax (Telefax)
 • บริการ Internet Banking, Bangkok Bank Mobile Banking และ Payment On the Net
 • บริการกองทุนเปิดและพันธบัตรผ่าน E-Channels
 • บริการ eWallet และ MyPromptQR

 

ธนาคารขออภัยลูกค้าทุกท่านสำหรับความไม่สะดวกในครั้งนี้ด้วย  โดยสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากสื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคารกรุงเทพทุกช่องทาง ได้แก่ www.bangkokbank.com