กปน. จับมือ ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ สำรวจการรับรู้

กปน. จับมือ ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ สำรวจการรับรู้

 

 

 

 

กปน. จับมือ ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ สำรวจการรับรู้

ข้อมูลสารสนเทศของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กปน. ณ บ้านผู้ใช้น้ำ

สอบถามทางโทรศัพท์ และแบบสำรวจออนไลน์ เริ่มวันนี้ ถึง 4 สิงหาคม 2563

 

 

นางชวิณา วิรัตน์โยสินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) แจ้งว่า ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 4 สิงหาคม 2563 กปน. ร่วมกับ บริษัท ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ จำกัด สำรวจการรับรู้ข้อมูลสารสนเทศของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กปน. ปีงบประมาณ 2563 ในพื้นที่ให้บริการทั้ง 3 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ โดยทำการสำรวจ ณ บ้านผู้ใช้น้ำ สอบถามทางโทรศัพท์ และแบบสำรวจออนไลน์ โดยขอความร่วมมือท่านผู้ใช้น้ำโปรดให้ข้อมูลและความคิดเห็นในการสำรวจดังกล่าว เพื่อที่ กปน. จะได้นำผลการสำรวจมาพัฒนาการประชาสัมพันธ์ของ กปน. และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้น้ำให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

 

พิเศษ สำหรับผู้ตอบแบบสำรวจครบถ้วนสมบูรณ์มีสิทธิลุ้น iPhone SE 128GB มูลค่า 16,900 บาท จำนวน 1 รางวัล และ Gift Voucher Big C มูลค่า 300 บาท จำนวน 20 รางวัล โดยผู้ใช้น้ำสามารถคลิกทำแบบสำรวจที่ได้ https://www.surveygizmo.com/s3/5708202/