ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ได้รับรางวัล “ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น” เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2561

ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ได้รับรางวัล “ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น” เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2561

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ได้รับรางวัล “ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น” เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2561

 


หลังจากประสบความสำเร็จอย่างงดงามจากการเปิดตัวหนังสือ “ฝากไว้ในแผ่นดิน” และ นิทรรศการ “ฝากไว้ในแผ่นดิน ฉลองครบรอบ 140 ปี บี.กริม” ไปไม่ทันไร ...ล่าสุด ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ หรือ นายหรัณ เลขนสมิทธิ์ ประธาน บี.กริม และ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ยังได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม โดยเป็น 1 ใน 4 ชาวต่างประเทศที่ได้เลือกและเชิดชูเกียรติ “ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น” เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2561


โดยจะเข้ารับมอบโล่เชิดชูเกียรติ จาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย