เชิญร่วมการเสวนาวิชาการ “สื่อ-แวด-ล้อม: นิเวศสื่อที่ดีเพื่อสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์”

เชิญร่วมการเสวนาวิชาการ “สื่อ-แวด-ล้อม: นิเวศสื่อที่ดีเพื่อสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชิญร่วมการเสวนาวิชาการ “สื่อ-แวด-ล้อม: นิเวศสื่อที่ดีเพื่อสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์”

 


กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เชิญร่วมการเสวนาวิชาการ “สื่อ-แวด-ล้อม: นิเวศสื่อที่ดีเพื่อสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” พร้อมเผยผลวิจัยเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ในวันที่พฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 – 15.45 น. ณ ห้องประชุม ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ อาคารสำนักหอสมุด ชั้น 7 ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการด้านสื่อ สื่อมวลชน รวมไปถึงประชาชนผู้สนใจทั่วไป


สามารถลงทะเบียนร่วมงานได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่:https://www.facebook.com/events/482663628839362/หรือhttps://goo.gl/forms/aZ5F7VrYLoGar0rX2 โทร.022730116