“Dong Phayayen – Khao Yai X6 Series Run” วิ่งแสดงพลังรักษ์ผืนป่ามรดกโลก ดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ต่อเนื่อง 6 เส้นทาง 6 จังหวัด

“Dong Phayayen – Khao Yai X6 Series Run” วิ่งแสดงพลังรักษ์ผืนป่ามรดกโลก ดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ต่อเนื่อง 6 เส้นทาง 6 จังหวัด

 

 

 

 

 

 

 

 

“Dong Phayayen – Khao Yai X6 Series Run”
วิ่งแสดงพลังรักษ์ผืนป่ามรดกโลก ดงพญาเย็น-เขาใหญ่
ต่อเนื่อง 6 เส้นทาง 6 จังหวัด

 

 

สมาคมอนุรักษ์ป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่, บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด, บริษัท โคอะ-ฉะ มีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท สื่อดลใจ จำกัด หรือทีมงาน Inspire Runners ได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวกิจกรรมวิ่งแสดงพลังร่วมอนุรักษ์ผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ “Dong Phayayen-Khao Yai X6 Series Run” นักวิ่งจะได้สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดใน 6 เส้นทาง 6 จังหวัด ได้แก่ นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว บุรีรัมย์ นครราชสีมา และสระบุรี พร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่สำหรับการวิ่งแบบรักษ์ธรรมชาติ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาผืนป่าอย่างยั่งยืน


ประเดิมสนามแรก ในวันที่ 19 สิงหาคม นี้ ที่ ปางสีดา จ.สระแก้ว สัญลักษณ์ของสนาม คือ จระเข้น้ำจืด – Siamese crocodile” ซึ่งพบตามธรรมชาติได้ในป่าเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้น เราจึงให้เขาเป็น “เรือดำน้ำแห่งมรดกโลก”


สนามที่สอง ในวันที่ 30 กันยายน 2561 ที่ ชะอม จ.สระบุรี สัญลักษณ์ของสนาม คือ นกแก๊ก - Oriental pied hornbill” ที่บ่งบอกความอุดมสมบูรณ์ของป่า เพราะต้องใช้โพรงของต้นไม้ขนาดสูงใหญ่ในการทำรัง เราจึงให้เขาเป็น “เครื่องร่อนแห่งมรดกโลก”


สนามที่สาม ในวันที่ 28 ตุลาคม 2561 ที่ ดงใหญ่ จ.บุรีรัมย์ สัญลักษณ์ของสนาม คือ “วัวแดง-Banteng” ซึ่งที่พบเห็นได้ยากยิ่งในป่าธรรมชาติ เราให้ขนามนามเขาเป็น “เครื่องตัดหญ้าแห่งมรดกโลก”


สนามที่สี่ ในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 นี้ ที่ คลองปลากั้ง จ.นครราชสีมา สัญลักษณ์ของสนาม คือ “ชะนีมงกุฎ - Pileated gibbon” ซึ่งใช้ชีวิตอยู่บนเรือนยอดไม้เท่านั้น เราขนานนามเขาเป็น “ทาร์ซานแห่งมรดกโลก”


สนามที่ห้า ในวันที่ 13 มกราคม 2562 ที่ นางรอง จ.นครนายก สัญลักษณ์ของสนาม คือ “ช้างป่า – Elephant” ผู้ทำหน้าที่กรุยเส้นทางเดินหากินให้แก่สัตว์ป่าขนาดเล็กกว่า เราขนานนามให้เขาเป็น “แทรกเตอร์แห่งมรดกโลก” และสุดท้าย


ปิดท้ายด้วย สนามที่หก ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ ทับลาน จ.ปราจีนบุรี สัญลักษณ์ของสนาม คือ เสือโคร่ง – Tiger” ซึ่งเป็นสัตว์ผู้ล่าที่ทำหน้าที่ควบคุมประชากรสัตว์อื่น ๆ ในป่าให้คงความสมดุลกับขนาดของพื้นที่ เราจึงขนานนามให้เขาเป็น “นักล่าแห่งมรดกโลก”


สำหรับลักษณะของสนามวิ่ง มี 2 รูปแบบ ได้แก่ Cross Country Run (การแข่งขันวิ่งข้ามทุ่ง) มีทั้งหมด 5 สนาม ได้แก่ จังหวัดสระแก้ว, นครราชสีมา, นครนายก, สระบุรี, ปราจีนบุรี) และ Trail Run (การแข่งขันแบบลัดเลาะป่า) มีเฉพาะที่สนามดงใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์ และเพื่อตอบแทนนักวิ่งที่ให้การสนับสนุนและนักวิ่งที่ติดอันดับ Top Runner ทั้งชายและหญิง เราได้เตรียมตุ๊กตาสัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของแต่ละสนามวิ่งไว้ด้วย และนักวิ่งท่านใดที่วิ่งครบทั้ง 6 สนามจะได้รับ “เสื้อ The Grand Finisher” และกรอบตั้งโชว์เหรียญทั้ง 6 ซึ่งด้านหลังของเหรียญได้ออกแบบไว้เพื่อนำมาต่อกันเป็น “แผนที่ผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่”


ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมวิ่ง “Dong Phayayen – Khao Yai X6 Series Run” ได้ที่ สมาคมอนุรักษ์ป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ Facebook : Dok-WHA