การประชุมสัมมนาวิชาการ The 5th Engagement Thailand Annual Conference: Sustainable Development Goals (SDGs)

การประชุมสัมมนาวิชาการ The 5th Engagement Thailand Annual Conference: Sustainable Development Goals (SDGs)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประชุมสัมมนาวิชาการ The 5th Engagement Thailand Annual Conference: Sustainable Development Goals (SDGs)

 

 


มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะจัดแถลงข่าว “การประชุมสัมมนาวิชาการ The 5th Engagement Thailand Annual Conference: Sustainable Development Goals (SDGs)” ภายใต้แนวคิด “A better way for social impact creation and social inequality reduction” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เครือข่ายของมหาวิทยาลัยได้แนวปฏิบัติที่ดีในการนำภารกิจดำเนินงาน ด้าน Engagement และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขับเคลื่อนพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม ให้เกิดความเข้มแข็งภายใต้การมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายของมหาวิทยาลัยในประเทศและมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ


โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ประธาน Engagement Thailand มาร่วมพูดคุยถึง “ที่มาของ Engagement Thailand” ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 - 11.30 น. ณ หอประชุมเล็ก ชั้น4 อาคารนวัตกรรม ศ.สาโรช บัวศรีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซอยสุขุมวิท 23 กรุงเทพมหานคร

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อ.ณทิตา ทรัพย์สินวิวัฒน์ 0956369549

ยืนยันการเข้าร่วมงานได้ที่
ภูริชชญา ทองเปี่ยม โทร. 062-156-2465
คุณฟ้าลดา แสงเมฆ โทร. 065-062-6012