ดีแทคขยายสัญญาณมือถือ พลิกจากเสียงผู้ใช้งานเป็นเสียงช่วยเสนอพื้นที่ตั้งเสา

ดีแทคขยายสัญญาณมือถือ พลิกจากเสียงผู้ใช้งานเป็นเสียงช่วยเสนอพื้นที่ตั้งเสา

 

 

 

ดีแทคขยายสัญญาณมือถือ พลิกจากเสียงผู้ใช้งานเป็นเสียงช่วยเสนอพื้นที่ตั้งเสา


· โครงการ Flip for Site แนวคิดช่วยหาพื้นที่ตั้งเสาเร็วกว่าเดิม 3 เท่า

· เสียงสนับสนุนแจ้งพื้นที่กว่า 8,000 แห่งทั่วไทย

 

 

6 พฤศจิกายน 2560 - การเติบโตการใช้งานมือถือที่เพิ่มสูงขึ้นย่อมมากับความต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะการใช้งานโซเชียลมีเดีย บริการสตรีมมิ่ง ดูทีวีผ่านมือถือ ดีแทคได้เร่งขยายโครงข่ายอย่างต่อเนื่องด้วยอัตราการเร่งขยายโครงข่ายที่สูงที่สุดตั้งแต่ดีแทคดำเนินธุรกิจมายาวนาน


นอกจากสัญญาณที่ต้องครอบคลุมพื้นที่แล้ว ดีแทคยังเพิ่มความหนาแน่นของเสาสัญญาณในพื้นที่ที่มีความต้องการใช้งานสูง เพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด


ดิจิทัลเปลี่ยนโฉมการขยายเสาสัญญาณ

จากรูปแบบเดิมในการหาพื้นที่ติดตั้งเสาสัญญาณจะทำจากฝ่ายผู้ให้บริการฝ่ายเดียว โดยจัดทีมงานลงพื้นที่ เพื่อหาสถานที่และบริเวณที่เหมาะสม กำหนดเป็นจุดตั้งเสาเพื่อรองรับการใช้บริการ ซึ่งบางพื้นที่จะประสบปัญหา (pain point) คือ ที่ดินบริเวณเหมาะสมในการติดตั้งเสา หรืออาคารสถานที่นั้นจะไม่สามารถหาผู้ที่เป็นกรรมสิทธิ์ที่แท้จริงและมีอำนาจตามกฎหมายที่จะเป็นผู้ให้เช่าพื้นที่ติดตั้งเสาได้ ดังนั้นภารกิจการขยายเสาสัญญาณให้ตรงกับความต้องการใช้งานและการหาพื้นที่ติดตั้งอย่างเร่งด่วน ทำให้พนักงานดีแทคมองเห็นจุดที่แตกต่างจากเดิม และนำเสนอด้วยการพลิกกลยุทธ์สู่รูปแบบแนวคิดของความร่วมมือจากลุ่มคนจำนวนมาก (Crowdsourcing) มาลดปัญหาหรืออุปสรรคในการหาพื้นที่ติดตั้งเสาสัญญาณ ด้วยวิธีการที่นำโจทย์คือการหาพื้นที่ส่งผ่านไปยังกลุ่มคนจำนวนมากที่เปิดโอกาสร่วมสร้างสรรค์คำตอบหรือแก้ปัญหาร่วมกัน

โครงการ Flip for Site จึงได้เกิดขึ้น โดยนำเทคโนโลยีแจ้งพิกัด (Location-based) มาเชื่อมโยงให้ผู้ใช้งานหรือเจ้าของสถานที่ สามารถนำเสนอพื้นที่ของตนมายังดีแทค เพื่อแจ้งให้ดีแทคสามารถทราบพิกัดที่แน่นอนของพื้นที่ที่สามารถขยายเสาสัญญาณได้ โดยผู้แจ้งสามารถทำรายการผ่านเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมง่ายๆ ทำให้การส่งพิกัดตำแหน่งสถานที่สามารถทำได้แบบแม่นยำ โดยทีมงานดีแทคจะนำพิกัดที่ได้มาวิเคราะห์ร่วมกับแผนขยายโครงข่าย วิเคราะห์จุดขยายสัญญาณร่วมกับบริเวณที่เป็นโซลูชั่นส์ของแผนงาน จากนั้นจึงมุ่งสู่การปฏิบัติงานในพื้นที่จริง จึงทำให้การติดตั้งเสารวดเร็วขึ้นอย่างมาก

เสียงจากทุกคนพลิกเป็นเสียงที่มีส่วนร่วมขยายเสาสัญญาณ

โครงการ Flip for Site ประสบความสำเร็จและพลิกความท้าทายในการวางแผนขยายเสาสัญญาณจำนวนมากของดีแทค โดยทำให้เกิดความรวดเร็วมากขึ้นถึง 3 เท่า ในการหาพื้นที่ขยายสัญญาณ และทุกจุดที่มีผู้เสนอเข้ามาจะถูกนำไปจะพิจารณาประกอบกับแผนพัฒนาโครงข่ายดีแทคในทันที และยังสามารถเก็บเป็นฐานข้อมูลพื้นที่ติดตั้งเสา (Land Bank Database) ขนาดใหญ่ เพื่อจะนำไปใช้เป็นข้อมูลในการหาสถานที่ตั้งโครงข่ายต่อไปอย่างรวดเร็ว

นายบุญชัย ตันติวุฒิพงศ์ พนักงานดีแทค หนึ่งในทีมที่คิดริเริ่มโครงการ Flip for Site กล่าวว่า “โครงการ Flip for Site พลิกไอเดียใหม่นี้เป็นครั้งแรกของการใช้แนวคิดความร่วมมือจากลุ่มคนจำนวนมาก (Crowdsourcing) มาช่วยในการหาพื้นที่ติดตั้งเสาของวงการโทรคมนาคม ทำให้ผู้ใช้งานหรือประชาชนทั่วไปสามารถมีส่วนร่วมในห่วงโซ่คุณค่า (Value chain) โดยดีแทคสามารถดำเนินการขยายเสาสัญญาณได้เพิ่มขึ้น เร็วขึ้น เพื่อรองรับบริการในจุดต่างๆ โดยวันนี้มีผู้เสนอจุดติดตั้งเสาสัญญาณเกือบ 8,000 แห่ง โดยผู้ที่เสนอพื้นที่ยังได้รับเงิน 10,000 บาท เมื่อพื้นที่นั้นได้เป็นส่วนหนึ่งของการติดตั้งเสาสัญญาณดีแทคอีกด้วย”

นายนท นิ่มสมบุญ ประชาชนทั่วไป หนึ่งในผู้สนใจที่เข้าร่วมโครงการและเป็นเจ้าของผู้ให้เช่าที่ดินตั้งเสา Flip for Site พูดถึงโครงการนี้ว่า “ดีแทคได้จัดโครงการแบบนี้ขึ้นมา ทำให้คนทั่วไปมีส่วนร่วมในการขยายสัญญาณของดีแทคสู่ผู้ใช้งาน โดยพื้นที่ที่นำเสนอดีแทคในการตั้งเสาคือพื้นที่แถวรังสิต คลอง 7 ซึ่งเป็นย่านโรงงาน และชุมชนต่างๆ นอกจากพื้นที่ติดตั้งเสาที่เสนอไปจะได้ใช้ประโยชน์โดยมีรายได้จากค่าเช่าแล้ว ชุมชนแถวนี้ก็ได้ใช้สัญญาณมือถือที่ดีขึ้นอีกด้วย”

โดยล่าสุดดีแทคได้ติดตั้งเสาสัญญาณจากโครงการ Flip for Site บนอาคารที่ตั้งซอยอิสรภาพ 33 ย่านฝั่งธนบุรี เพื่อขยายสัญญาณทั้ง 4G และ 3G สู่ชุมชนและหน่วยงานราชการในพื้นที่ใกล้เคียงอีกด้วย ซึ่งสัญญาณที่เพิ่มขึ้นยังช่วยให้ผู้ใช้งานเส้นทางจราจรโดยเฉพาะในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนได้มีประสบการณ์ใช้งานบนมือถือได้ดียิ่งขึ้น

จากโครงการนี้ จะเห็นได้ว่าดีแทคได้เร่งขยายสัญญาณอย่างต่อเนื่อง และนี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างเสาสัญญาณของดีแทคที่ได้รับการเสนอพื้นที่ติดตั้งจากผู้ใช้งานหรือประชาชนทั่วไปในโครงการ Flip for Site เพื่อขยายสัญญาณสู่การใช้งานจริง

 

 

Improve mobile signal by using customers voice to help find cell site locations

 

· Flip for Site campaign helps dtac find cell site locations 3 times faster

· Over 8,000 proposed properties across Thailand

 

November 6, 2017 - The growing popularity of mobile services results in the increasing Internet usage, such as social media, streaming services, and live TV. dtac is expanding its network coverage at the highest rate in its history.

 

In addition to network expansion, dtac has also added mobile antennas in high density areas to ensure the best possible user experience.

 

Digital transformation of cell site installations

Traditionally, the search for cell site installation locations is done by service providers who have to rely on a team to physically go onsite and inspect the locations. However, the problem or pain point is that sometimes the team finds an ideal site or property, but they cannot find a property owner or landlord to complete a rental contract. To overcome this problem and shorten the cell site installation lead time, dtac has come up with a different approach based on the crowdsourcing concept by inviting the public to collaborate and solve the problem and difficulty in finding proper locations.

 

As a result, the Flip for Site campaign was initiated, using the location-based technology to enable property owners or anyone to propose a property with exact location details to dtac for consideration. Upon the receiving of the property submission, dtac will analyze the location against its network expansion plan and determine the installation site, which significantly shortens the entire process.

 

Using customers voice to help find cell site locations

This campaign has been successful in overcoming the challenge and shortening the lead time

of finding cell site locations by one-third. Every property submission will immediately be reviewed and entered into the Land Bank Database, which will be used as an input to determine cell site locations.

 

Mr. Boonchai Tuntiwuttipong, whose idea led to the Flip for Site campaign, said, “The Flip for Site campaign is the first of its kind in the Thai telecom industry. It allows customers and the public to be part of the value chain and helps dtac complete cell site installations much faster. So far, there have been almost 8,000 property submissions. The proposer will receive 10,000 Baht prize when the proposed property is selected by dtac.”

 

Mr. Node Nimsomboon, one of the landlords, revealed, “dtac has initiated the Flip for Site campaign that allows us to suggest an empty property for dtac cell site installation and receive a rental fee for the property. I proposed a property in manufacturing zone Rangsit Klong 7, and the entire community is benefited from the cell site installed.”

 

dtac has recently installed a cell tower on the rooftop of a building in Soi Itsaraphap 33 on the Thonburi side to extend 4G and 3G signals to the community and nearby government offices. The improved signals give commuters a better mobile experience during peak hours.

 

The Flip for Site campaign shows that dtac is continuously improving its mobile signals, and this is just one of the cell sites that are installed in the proposed properties.