ปลูกป่าช่วยรัฐ

ปลูกป่าช่วยรัฐ

 

 

 

 

ปลูกป่าช่วยรัฐ

 

 

นางสาวปาณี จารีวุฒิชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงาน สายงานกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำฝ่ายขายจิตอาสาร่วมกิจกรรมปลูกป่าในโครงการ “ไทยประกันชีวิต-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปลูกป่าช่วยรัฐ ปลูกเห็ดช่วยชุมชน” โดยบริษัทฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อส่งเสริมการปลูกป่าสร้างรายได้ให้ชุมชน ณ ชุมชนบ้านอ่าย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน