‘6 ข้อคิด การทำให้ชีวิตมีความหมายในทุกวัน’

‘6 ข้อคิด การทำให้ชีวิตมีความหมายในทุกวัน’

 

 

 

CHANGE  Share  ศิริรัตน์ ศิริวรรณ (โค้ชบี)

วิทยากรด้านการพัฒนาผู้นำและการสื่อสาร

และโค้ชที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์โค้ชนานาชาติ (Professional Certified Coach / PCC)

บริษัท บี วินนิ่ง เทรน แอนด์ โค้ช จำกัด This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , www.bewinning.biz

 

 

‘6 ข้อคิด การทำให้ชีวิตมีความหมายในทุกวัน’

 

 

 

1. ไม่ปล่อยให้อารมณ์เชิงลบต่างๆมามีอิทธิพลเหนือเรา เฝ้าระวังอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น รับรู้อารมณ์เหล่านั้น และละมันไป

2. เป็นผู้ให้ด้วยใจบริสุทธิ์ ไม่คาดหวังผลตอบแทน ความคาดหวังนั้นจะทำให้เราไม่มีความสุข การให้จะมิใช่การให้ที่แท้จริง เราสามารถให้ได้หลากหลายรูปแบบ เช่น ให้ด้วยการมอบรอยยิ้ม แบ่งปันความรู้ มอบคำชม ให้กำลังใจ บริจาคทาน

3. ค้นหาว่าเรารักที่จะทำอะไรและเดินหน้าทำสิ่งนั้น ถ้าเรายังไม่รู้ เราสามารถรับการโค้ชหรือขอรับคำปรึกษาแนะนำ การได้ทำสิ่งที่รักถือเป็นโชค มันทำให้เรามีชีวิตชีวา และมีความสุข ถึงล้ม เราก็จะลุกขึ้นมาได้ ถ้าเราทำสิ่งที่เราไม่รัก เราจะเบื่่อและท้อถอยได้ง่าย

 

4. มีความกรุณาและเข้าอกเข้าใจผู้อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนใกล้ตัวของเรา จงเป็นแหล่งพลังงานที่ดีให้แก่พวกเขา

5. เป็นตัวของตัวเองโดยแท้จริง อย่าทรมานตนเองด้วยการเป็นคนอื่น แต่เป็นตัวของตัวเองที่มีความยืดหยุ่น และพร้อมปรับตนให้สอดคล้องกับสถานการณ์

6. อย่าปล่อยให้ความกลัวครอบงำเรา หมั่นทำจิตให้ว่าง ใช้จิตว่างนั้นนำทางตนว่าควรดำเนินชีวิตต่อไปอย่างไร จงเชื่อมั่นในตนเอง เคารพตนเอง และมีศรัทธาต่อชีวิต

ขอให้ทุกคนมีวันที่งดงามและเปี่ยมไปด้วยพลังค่ะ