‘โค้ชบีทำไง เมื่อเจอเข้ากับความท้าทายในห้องอบรม’

‘โค้ชบีทำไง เมื่อเจอเข้ากับความท้าทายในห้องอบรม’

 

 

 

CHANGE  Share  ศิริรัตน์ ศิริวรรณ (โค้ชบี)

วิทยากรด้านการพัฒนาผู้นำและการสื่อสาร

และโค้ชที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์โค้ชนานาชาติ (Professional Certified Coach / PCC)

บริษัท บี วินนิ่ง เทรน แอนด์ โค้ช จำกัด This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , www.bewinning.biz

 

 

 

‘โค้ชบีทำไง เมื่อเจอเข้ากับความท้าทายในห้องอบรม’

 

ในอาชีพวิทยากร บางครั้งเราต้องเผชิญหน้ากับพฤติกรรมที่ท้าทายของผู้เข้าอบรม เช่น ผู้เข้าอบรมแสดงความก้าวร้าว ต่อต้าน ไม่ร่วมมือ นินทา หากวิทยากรประสบการณ์น้อย หรือตั้งหลักมาไม่ดี อาจเกิดปัญหาจนส่งผลเสียหายต่อบรรยากาศในห้องอบรมและผู้เข้าอบรมท่านอื่นได้ ผู้เขียนเองก็เคยเจอเข้ากับสถานการณ์ท้าทายแบบแรงๆมาเช่นกัน ครั้งแรกที่เจอ ทำให้เสียศูนย์ไปเล็กน้อยเหมือนกัน แต่พอผ่านมาระยะหนึ่ง ผู้เขียนก็คิดได้ว่าประสบการณ์ครั้งนี้ช่างคุ้มค่านัก เพราะตั้งแต่นั้นมา ผู้เขียนไม่เคยเสียศูนย์อีกเลย ผู้เขียนรับมือกับสถานการณ์ด้วยความใจเย็น เป็นมืออาชีพ และทำให้บรรยากาศการอบรมไม่เสียหาย ทุกอย่างลงเอยด้วยดีในที่สุด

ผู้เขียนทำอย่างไร?

- ตั้งหลักว่า เราจะไม่ให้อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในห้องอบรมทำให้เราเสียศูนย์ หรือมีอารมณ์เชิงลบได้

- ตั้งสติตั้งแต่ก่อนเริ่มการฝึกอบรม และรักษาสตินี้ไว้ตลอดการอบรม

- มีสมาธิ อยู่กับปัจจุบันขณะ

- มองภาพรวม ให้ความสำคัญกับความต้องการ และการสร้างบรรยากาศที่ดีที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เข้าอบรมทั้งห้อง

- แสดงออกซึ่งภาวะผู้นำ ความเป็นมืออาชีพ ความมีวุฒิภาวะ และการเป็นแม่แบบที่ดี

- ไม่มีจิตใจแบ่งแยกหรือมีอคติต่อผู้เข้าอบรมที่แสดงพฤติกรรมท้าทาย แต่ให้รับมือกับผู้เข้าอบรมอย่างมืออาชีพ และเหมาะสม เพื่อรักษาบรรยากาศรวมในห้องอบรม

 - มีความเข้าอกเข้าใจในความแตกต่างทางบุคลิกภาพ คุณลักษณะ อัตตา และมุมมองของผู้เข้าอบรม

- เคารพและให้เกียรติผู้เข้าอบรมเสมอ

- แสวงหาวิธีการที่สร้างสรรค์ในการรับมือกับพฤติกรรมท้าทาย

ผู้เขียนหวังว่า ข้อคิดเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อวิทยากร และผู้ที่ทำงานในทุกๆสาขาอาชีพนะคะ