การประปานครหลวง (กปน.) แนะนำวิธีดูแลสัตว์เลี้ยงในช่วงหน้าร้อน

การประปานครหลวง (กปน.) แนะนำวิธีดูแลสัตว์เลี้ยงในช่วงหน้าร้อน

 

 

 

การประปานครหลวง (กปน.) แนะนำวิธีดูแลสัตว์เลี้ยงในช่วงหน้าร้อน
 
 ⏩หมั่นสังเกตอาหารของโรคลมแดด (Heat Stroke)
⏩ดื่มน้ำสะอาดและเพียงพอ
⏩การทำวัคซีนป้องกันโรค
⏩จัดที่พักและที่นอนให้เหมาะสม
⏩หลีกเลี่ยงการนำสัตว์เลี้ยงไปออกกำลังกายที่อากาศร้อนจัด
⏩ทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้เลี้ยงดูอย่างสม่ำเสมอ