CHANGE Event

จังหวัดสงขลา ร่วมกับ ทิพยประกันภัย และภาคีเครือข่าย

  จังหวัดสงขลา ร่วมกับ ทิพยประกันภัย และภาคีเครือข่าย เปิดตัวโครงการ “Safe Trip Safe Drive Cross Border To Thailand With Insurance” ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ปลอดภัยข้ามแดน

 

BAM 25th Anniversary Happy Songkran Festival สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทย

  BAM 25th Anniversary Happy Songkran Festival  สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทย

 

“เคทีซี เวิลด์ ทราเวล เซอร์วิส” เผย จีนติด 1 ใน 5 เส้นทางหลัก

  “เคทีซี เวิลด์ ทราเวล เซอร์วิส” เผย จีนติด 1 ใน 5 เส้นทางหลัก ที่คนไทยเดินทางช่วงสงกรานต์มากที่สุด หลังเที่ยวจีนไม่ต้องทำวีซ่า

 

เซ็นทาราพัฒนาผู้นำองค์กร

 เซ็นทาราพัฒนาผู้นำองค์กร