CHANGE Event

เดินหน้าแจกต่อเนื่อง กองบุญ "ธรรมดีด้วยใจ ต้านภัยโควิด”

 
 
เดินหน้าแจกต่อเนื่อง กองบุญ "ธรรมดีด้วยใจ ต้านภัยโควิด”
ครั้งที่ 9/225 จำนวน 220 ครอบครัวรวม 4,240 ครอบครัว
 

อาลัยสุดท้ายแด่ “นางณภัทร ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม” หรือ “พี่พัด” ผู้เป็นที่รักของทุกคน

 
 
อาลัยสุดท้ายแด่ “นางณภัทร ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม”
หรือ “พี่พัด” ผู้เป็นที่รักของทุกคน
 

พร้อมขับเคลื่อนการเรียนยุคนิว นอร์มัล กลุ่มทรู และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (2)

 
พร้อมขับเคลื่อนการเรียนยุคนิว นอร์มัล
กลุ่มทรู และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาออนไลน์
 

เอ็นไอเอ จับมือ ธ.ก.ส. เสริมแกร่งอุตฯ เกษตรไทย

 

 เอ็นไอเอ จับมือ ธ.ก.ส. เสริมแกร่งอุตฯ เกษตรไทย

พร้อมขับเคลื่อนการเรียนยุคนิว นอร์มัล กลุ่มทรู และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 
พร้อมขับเคลื่อนการเรียนยุคนิว นอร์มัล
กลุ่มทรู และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาออนไลน์