“สมาคมเพื่อนชุมชน” จัดมหกรรมการศึกษาRayong Education Expoปีที่ 3

“สมาคมเพื่อนชุมชน” จัดมหกรรมการศึกษาRayong Education Expoปีที่ 3

 

 

 

 “สมาคมเพื่อนชุมชน” จัดมหกรรมการศึกษาRayong Education Expoปีที่ 3

เปิดเส้นทางการศึกษาแนวใหม่ป้อนตลาดแรงงานเจาะสายอาชีพ-สามัญ

 

สมาคมเพื่อนชุมชน ร่วมกับ จ.ระยอง-สพม.เขต18(ชลบุรี-ระยอง)-ศึกษาธิการจังหวัดระยองจัด “มหกรรมการศึกษา Rayong Education Expo2016” ปีที่ 3 ชูแนวคิด “รู้ตัวเอง รู้อนาคต” เปิดเส้นทางการศึกษาแนวใหม่ เพิ่มทักษะการเรียนในสาขาต่างๆ ทันกระแสโลก พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการ ทั้งสายอาชีพ และสายสามัญ ดึงกูรู ผู้เชี่ยวชาญ และบุคคลต้นแบบ สร้างแรงบันดาลใจ ให้เยาวชนค้นหาตัวเอง

 

นายชวลิต ทิพพาวนิช ผู้บริหารสมาคมเพื่อนชุมชน เปิดเผยว่าวันนี้(12ก.ค.59) สมาคมเพื่อนชุมชนได้ร่วมกับ จังหวัดระยอง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม. เขต18) และศึกษาธิการจังหวัดระยอง จัดกิจกรรม “มหกรรมการศึกษา Rayong Education Expo 2016” ครั้งที่3 ณ จังหวัดระยอง ภายใต้แนวคิด “รู้ตัวเอง รู้อนาคต” เพื่อมุ่งพัฒนาขีดความสามารถด้านการศึกษาให้กับเยาวชนจังหวัดระยอง โดยมหกรรมการศึกษา ในปีนี้ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมเพื่อค้นหาตัวเองผ่านกิจกรรมต่างๆ จะได้วางแผนการศึกษาที่ตรงกับทักษะของตนเอง เพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานยุคใหม่ด้วย

ภาพรวมของกิจกรรมในวันนี้ จะสนับสนุนให้นักเรียนได้เข้าถึงการศึกษาในยุคใหม่ ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก รวมไปถึงหลักการ วิธีการ ในการเรียนรู้ อย่างมีเป้าหมายเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของสาขาอาชีพต่างๆ ในอนาคต ซึ่ง แนวโน้มของกระแสโลก ประกอบด้วย กระแสของเทคโนโลยีดิจิตอล กระแสการรักษาสิ่งแวดล้อม และ กระแสความคิดสร้างสรรค์

ในปีนี้ สมาคมเพื่อนชุมชน ยังได้ร่วมกับสถาบันการศึกษาด้านวิชาชีพ ที่มาเปิดแนะแนวการศึกษา แนะนำข้อมูลเพื่อเป็นทางเลือกอาชีพในอนาคตให้กับเยาวชน พร้อมเทคนิคการเตรียมตัวเพื่อเข้าศึกษาด้านสายอาชีพ ได้พูดคุยกับรุ่นพี่ๆ จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาต่างๆ เช่น วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย โรงเรียนการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ เป็นต้น

“สมาคมเพื่อนชุมชน เล็งเห็นความสำคัญในการวางรากฐานการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพให้กับเยาวชนในจังหวัดระยอง ได้มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลโดยตรง ได้รับฟังประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญและบุคคลตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จในสายอาชีพ เพื่อให้เยาวชนมีแรงบันดาลใจในการตัดสินใจในการเลือกคณะที่จะศึกษาต่อ เพื่อนำไปสู่เส้นทางการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมและตรงกับความต้องการของตนเองอย่างแท้จริง” นายชวลิต กล่าว

ภายในงาน จะมีการจัดกิจกรรมโดยแบ่งเป็นโซนต่างๆ แบ่งออกเป็นทั้งหมด9 โซน ประกอบด้วย โซนมหาวิทยาลัยแห่งอนาคต โซนทุนดีฟรีทั่วโลก โซนแนะแนวสายอาชีพ โซนอาจารย์แนะแนว โซนปรึกษารุ่นพี่คณะดัง โซนโปรแกรมนำสู่ทางแห่งอนาคต โซนนิทรรศการสมาคมเพื่อนชุมชน โซนห้องสัมมนา ที่จะได้รับฟังข้อมูลทางการศึกษาที่น่าสนใจในหัวข้อต่างๆ อาทิ หัวข้ออาชีวะไทย ก้าวได้ไกลในสาขาแห่งอนาคต โดย รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ หัวข้อ รู้ทัน อยู่เป็น กับเด็กยุคใหม่ โดย รศ.พญ.วารุณี พรรณพานิช วานเดอพิทท์ เป็นต้น และโซนเวทีกลาง ซึ่งจะได้พบกับ ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ นักวิชาการอิสระ นักพูด และนักเขียน ที่จะมาบรรยายพิเศษ “เฉลยทางสู่อนาคตวงการศึกษาไทย” และอาจารย์แนะแนวชื่อดัง อาจารย์ปทุมมาศ ฟูทรัพย์นิรันดร์ ที่จะมาให้ความรู้กับน้องๆ ในหัวข้อ “รู้ตัวตน รู้อนาคต” พร้อมกันนี้ยังจะได้ฟังประสบการณ์จากรุ่นพี่ ได้แก่ คุณก้อง ชณัฐ วุฒิวิกัยการ พิธีกรกบนอกกะลา และ คุณฐาวรา สิริพิพัฒน์ ศิลปิน พิธีกร คอลัมนิสต์ และนักพูด

โดยในงานดังกล่าวได้รับความสนใจจากสถาบันการศึกษาในจังหวัดระยองจำนวน27 แห่ง รวมถึงครูและผู้ปกครองในจังหวัดระยองที่เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

สำหรับการจัดกิจกรรมทางการศึกษานี้ เป็นไปตามเป้าหมายของสมาคมเพื่อนชุมชน ที่ต้องการตอบโจทย์และให้ข้อมูลเชิงลึกอย่างรอบด้าน พร้อมเทคนิคการเตรียมตัวเพื่อศึกษาต่อในสายอาชีพต่างๆ ให้กับเยาวชน จังหวัดระยองมากที่สุด โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจ การสร้างโอกาสใหม่ เพื่อให้ทันกับกระแสการเปลี่ยนทางการศึกษาในศตวรรษที่21 ในการปฏิรูปการศึกษาไทยในยุคใหม่ ที่ครอบครัวจะมีส่วนร่วมในการวางอนาคตของลูกหลานตนเองได้อย่างมีคุณภาพ