“อุบัติเหตุบนท้องถนน” ปัญหาระดับโลกที่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันแก้ไข

“อุบัติเหตุบนท้องถนน” ปัญหาระดับโลกที่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันแก้ไข

 

 

  “อุบัติเหตุบนท้องถนน” ปัญหาระดับโลกที่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันแก้ไข

 

อุบัติเหตุบนท้องถนนนับเป็นปัญหาสำคัญระดับโลกที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกระบุว่าอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นได้คร่าชีวิตผู้คนทั่วโลกไปกว่า 1.2 ล้านคนต่อปี นับเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของประชากรโลกในอันดับที่ 9 และเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตของประชากรโลกในกลุ่มอายุ 15 – 29 ปี ซึ่งเป็นประชากรที่อยู่ในวัยทำงาน สร้างความสูญเสียต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) โดยเฉลี่ย 3 % และที่น่าตกใจคือ 95% ของการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนเกิดขึ้นในประเทศที่มีรายได้น้อยถึงปานกลาง ขณะที่ประเทศไทยมีอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนสูงเป็นอันดับที่สองของโลก อยู่ที่ผู้เสียชีวิต 44 คน ต่อประชากร 100,000 คนต่อปี

 

ด้วยเหตุนี้ ดิอาจิโอ ผู้นำระดับโลกในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสถาบันเพื่อการฝึกอบรมและการวิจัยแห่งสหประชาชาติ (United Nations Training and Research หรือ UNITAR) จึงได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ ‘Road Safety Initiative for Cities‘ เพื่อพัฒนาศักยภาพในระดับสถาบันและบุคคลเพื่อลดจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ตลอดจนเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน โดยภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว ดิอาจิโอและ UNITAR จะร่วมกันจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับความปลอดภัยบนท้องถนน แก่เจ้าหน้าที่รัฐทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ เยาวชน ตลอดจนภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ใน 15 ประเทศ ซึ่งมีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนสูง ทั้งในทวีปแอฟริกา เอเชีย ละตินอเมริกา และอเมริกากลาง โดยจะเริ่มการอบรมในเดือนกรกฎาคม ที่จะถึงนี้ และตลอดระยะเวลา 2 ปี ของความร่วมมือนี้ จะมีผู้เข้ารับการอบรมกว่า 6,000 คน

 

ดิอาจิโอได้รับเลือกให้เป็นพันธมิตรในโครงการ “Road Safety Initiative for Cities” เพราะประวัติอันยาวนานของบริษัทฯ ในการสนับสนุนโครงการและนโยบายที่มุ่งเน้นแก้ปัญหาดื่มแล้วขับ อย่างต่อเนื่องมาแล้วทั่วโลก ตั้งแต่การสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวการสุ่มตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจในประเทศกานา เม็กซิโก และจีน การให้ทุนสำหรับโครงการขับขี่ปลอดภัยและโครงการขนส่งสาธารณะฟรีในช่วงเทศกาลเฉลิมฉลอง ทั้งยังสนับสนุนการออกกฏหมายกำหนดระดับปริมาณความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ในกระแสเลือดสูงสุด ในประเทศที่ยังไม่มีกฏหมายดังกล่าว นายนิคิล เซธ ผู้ช่วยเลขาธิการสหประชาชาติ และ ผู้อำนวยการบริหาร UNITAR กล่าวว่า “การจะบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในวาระการพัฒนาที่ยั่งคืน ค.ศ. 2030 ของสหประชาติ (2030 Agenda for Sustainable Development) ซึ่งมีอยู่หลากหลายด้านได้นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ ที่จะทำงานร่วมกันเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายต่างๆ

 

ด้วยการแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญและทรัพยากรระหว่างกัน ดังเช่น ความร่วมมือระหว่างสหประชาชาติและดิอาจิโอ ในครั้งนี้ ผมเชื่อว่าความร่วมมือ ‘Road Safety Initiative for Cities’ จะมีส่วนช่วยลดการเสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในระดับโลกได้อย่างแท้จริง” นายไอแวน เมเนเซส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดิอาจิโอ กล่าวว่า “เราเชื่อว่าความสูญเสียที่เกิดจากการดื่มแล้วขับสามารถป้องกันได้ ดังเห็นได้จากอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์ลดลงอย่างมีนัยสำคัญในหลายประเทศ ตลอดหลายปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม เรายังมีภารกิจที่ต้องทำอีกมาก ซึ่งดิอาจิโอมีความมุ่งมั่นในการทำหน้าที่เพื่อกำจัดความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการดื่มแล้วขับ การร่วมมือกับ UNITAR ในครั้งนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะช่วยให้ทั้งสององค์กรทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายในการลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนทั่วโลกลงครึ่งหนึ่ง”

 

คุณเจน ฮาร์วีย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ DMHT กล่าวว่า “เช่นเดียวกับดิอาจิโอทั่วโลก DMHT มุ่งมั่นในการรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนนและลดอุบัติเหตุที่เกิดจากการดื่มแล้วขับในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมมือกับพันธมิตรทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในโครงการต่างๆ อาทิ เช่น โครงการ ‘เมาไม่ขับ กลับปลอดภัย’ ที่เราร่วมกับ กองบังคับการตำรวจจราจร และพันธมิตร อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกขับขี่อย่างปลอดภัยและมีวินัยจราจร

 

นอกจากนั้น DMHT ยังได้จัด กิจกรรมอบรม ‘DRINKiQ – รู้ทันแอลกอฮอล์’ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบของแอลกอฮอล์ต่อร่างกายไปจนถึงแนวทางการดื่มอย่างรับผิดชอบ แก่หน่วยงานภาครัฐ ที่มีหน้าที่ดูแลและรักษาความปลอดภัยบนท้องถนน อาทิ กองบังคับการตำรวจจราจร กองบังคับการตำรวจรถไฟ รวมถึงภาคเอกชนอื่นๆ ที่สามารถเป็นส่วนหนึ่งที่จะปรับทัศนคติและเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้มีความรับผิดชอบในสังคม ซึ่งการอบรม DRINKiQ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยร้อยละ 91 ของผู้เข้ารับการอบรมเห็นว่าการให้ความรู้สาธารณชนเกี่ยวกับผลกระทบและการดื่มอย่างรับผิดชอบ จะสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการดื่มที่เป็นอันตราย อาทิ การดื่มแล้วขับ การดื่มก่อนวัย ได้อย่างเป็นรูปธรรมในระยะยาว”

 

“การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน ซึ่งรวมถึงผู้ประกอบการ และสถานบันเทิง ตลอดจนประชาชนทุกคน ทั้งผู้ที่ดื่มและไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในการร่วมกันสร้างจิตสำนึกเคารพกฎหมายและส่งต่อความรู้เกี่ยวกับการดื่มอย่างรับผิดชอบให้แก่คนใกล้ชิด ซึ่งจะทำให้สังคมไทยกลายเป็นสังคมการดื่มอย่างรับผิดชอบในที่สุด และเมื่อคนมีจิตสำนึกการดื่มอย่างรับผิดชอบ ไม่เพียงแต่ปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน ปัญหาที่เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อื่นๆ ก็จะลดลงเช่นกัน” คุณเจน กล่าวสรุป

 

เกี่ยวกับดิอาจิโอ ดิอาจิโอ เป็นผู้นำด้านเครื่องดื่มระดับพรีเมี่ยม ที่มีแบรนด์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่างๆให้เลือกสรรหลากหลายประเภท ประกอบด้วยแบรนด์ชั้นนำระดับโลกอย่างเช่น จอนห์นนี่ วอล์คเกอร์, กินเนส, เสมิร์นอฟ, เบลียส์, วินด์เซอร์, บันดาเบิร์ก, เดอะ ซิงเกิลตัน ออฟ เกลน ออร์ด, เคเทล วัน และซุย จิง ฟาง ดิอาจิโอ เป็นบริษัทระดับโลก ทีดำเนินธุรกิจมากกว่า 180 ประเทศทั่วโลก ซึ่งบริษัทได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (New York Stock Exchange) และตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (London Stock Exchange) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบุคคล แบรนด์และผลประกอบการของดิอาจิแ สามารถเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ http://www.diageo.com.

 

เกี่ยวกับดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) บริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้นำในการดำเนินธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คุณภาพชั้นนำในประเทศไทย ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้นำในตลาดเครื่องดื่มกลุ่มพรีเมี่ยม ดีลักซ์ บริษัทฯ มีนโยบายการทำงานร่วมกับภาครัฐ พนักงาน ผู้บริโภค ลูกค้า ซัพพลายเออร์ และชุมชนด้วยความโปร่งใส มีจริยธรรม โดยยึดถือนโยบายด้านสุขภาพและความปลอดภัย นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม และปณิธานที่แน่วแน่ในการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล (Good Corporate Citizenship) และการส่งเสริมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างรับผิดชอบ